เขียนแอพด้วย ionic framework : ตอน 3 สร้าง ionic project

เขียนแอพด้วย ionic framework : ตอน 3 สร้าง ionic project 1. ทดลองสร้าง ionic project กันครับ สร้าง folder มาครับ ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ ผมตั้งชื่อว่า ionic – คลิกขวาที่โฟลเด้อ ionic ไปที่ services->New Terminal at Folder – พิมพ์คำสั่ง [crayon-5dcc95fb741ae263467378/] ตัว ionic framework จะมี templates ให้เลือกใช้งาน 3 แบบด้วย คือ – blank คือ เริ่มโปรเจคแบบไม่มีอะไรให้เลย templates เปล่า ๆ นั่นเอง – tabs คือ เริ่มโปรเจคแบบมี tab bar มาให้เลย … Continue reading เขียนแอพด้วย ionic framework : ตอน 3 สร้าง ionic project