กำหลังโหลดข้อมูล

ทดสอบโดยใช้ tools.pingdom.com

เพิ่มความเร็วเว็บไซต์ codebee.co.th โดยได้คะแนน Performance จากเว็บไซต์ pingdom.com เต็ม 100 ทุกวิชา รับประกันความเร็ว Optimize ทุกกระเบียดนิ้ว ผลทดสอบจากเครื่องมือของ tools.pingdom.com ซึ่งเป็นเครื่องมือมาตรฐาน ที่นักพัฒนาเว็บไซต์นิยมใช้ในการทดสอบเว็บไซต์มากที่สุด ดูตัวอย่างผลการทดสอบ คลิก "ทดสอบความเร็วเว็บไซต์ tools.pingdom.com"


รับเพิ่มความเร็วเว็บไซต์ Google PageSpeed

ทดสอบโดยใช้ Google PageSpeed Insights

เพิ่มความเร็วเว็บไซต์ codebee.co.th โดยได้คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเว็บไซต์ ( Optimization ) ในส่วนของ Mobile View ได้คะแนน 93/100 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ในส่วน Desktop View ได้คะแนน 96/100 ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นกัน สามารถทดสอบเว็บไซต์ของคุณและดูตัวอย่างผลการทดสอบ คลิก "ทดสอบความเร็วเว็บไซต์ Google PageSpeed Insights"


รับเพิ่มความเร็วเว็บไซต์ Google PageSpeed

คุณประโยชน์

ข้อดีของเว็บไซต์ที่มี Performance ดีเยี่ยม


ลดอัตราการตีกลับ Bounce Rate

เพิ่มโอกาสได้ Time on Site/Page

หมดปัญหาเรื่องความเร็วเน็ตของ Visitor

ลดการทำงานหนักของ Server

ลดการใช้งาน Bandwidth ที่มีจำกัด

เพิ่มความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์ (DDoS)

ลดค่าใช้จ่าย ค่าเช่า ในระยะยาวได้

เพิ่มโอกาสในการทำอันดับบน Google Search

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

ความเร็วของเว็บไซต์มีผลต่อ SEO โดยตรง เร็วกว่า คะแนนดีกว่า โอกาสทำอันดับติดหน้าแรก Google ก็สูงกว่า


เริ่มต้นที่
3,000 บาท/หน้า

Optimization โดยทีมงานที่มีประสบการณ์จริง

Optimize จริง ไม่ไช่การ Fake Speed

สามารถวัดผลได้ ความเร็วเพิ่มขึ้นเห็นได้ชัด

เพิ่มประสิทธิภาพและการโหลด HTML

เพิ่มประสิทธิภาพและการโหลด CSS

เพิ่มประสิทธิภาพและการโหลด .js

เพิ่มประสิทธิภาพและการโหลด Image File

เพิ่มประสิทธิภาพการ Query ข้อมูล

บีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็ก Compress & minify

จัดการ Static file ที่ลดความเร็วหน้าเว็บไซต์

ปรับโครงสร้างและลำดับความสำคัญการโหลด

ใช้การ Cookies และ Cache ข้อมูล ระดับสูง