กำหลังโหลดข้อมูล

ทดสอบโดยใช้ tools.pingdom.com

เพิ่มความเร็วเว็บไซต์ codebee.co.th โดยได้คะแนน Performance จากเว็บไซต์ pingdom.com เต็ม 100 ทุกวิชา รับประกันความเร็ว Optimize ทุกกระเบียดนิ้ว ผลทดสอบจากเครื่องมือของ tools.pingdom.com ซึ่งเป็นเครื่องมือมาตรฐาน ที่นักพัฒนาเว็บไซต์นิยมใช้ในการทดสอบเว็บไซต์มากที่สุด ดูตัวอย่างผลการทดสอบ คลิก "ทดสอบความเร็วเว็บไซต์ tools.pingdom.com"


รับเพิ่มความเร็วเว็บไซต์ Google PageSpeed

ทดสอบโดยใช้ Google PageSpeed Insights

เพิ่มความเร็วเว็บไซต์ codebee.co.th โดยได้คะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเว็บไซต์ ( Optimization ) ในส่วนของ Mobile View ได้คะแนน 93/100 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ในส่วน Desktop View ได้คะแนน 96/100 ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นกัน สามารถทดสอบเว็บไซต์ของคุณและดูตัวอย่างผลการทดสอบ คลิก "ทดสอบความเร็วเว็บไซต์ Google PageSpeed Insights"


รับเพิ่มความเร็วเว็บไซต์ Google PageSpeed

เริ่มต้นที่
3,000 บาท/หน้า

Optimization โดยทีมงานที่มีประสบการณ์จริง

Optimize จริง ไม่ไช่การ Fake Speed

สามารถวัดผลได้ ความเร็วเพิ่มขึ้นเห็นได้ชัด

เพิ่มประสิทธิภาพและการโหลด HTML

เพิ่มประสิทธิภาพและการโหลด CSS

เพิ่มประสิทธิภาพและการโหลด .js

เพิ่มประสิทธิภาพและการโหลด image

เพิ่มประสิทธิภาพ Query ข้อมูล

บีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็ก Compress & minify

จัดการ Static file ที่ลดความเร็วหน้าเว็บไซต์

ปรับโครงสร้างและลำดับความสำคัญการโหลด

ใช้งาน Cookies และ Cache ข้อมูล