ใช้สื่อ social media สร้างมูลค่า

Social Media การตลาดราคาย่อมเยาว์ที่ได้ผลจริง ?


+ Social Media Strategy

Facebook, Twitter, Youtube, etc เรากำลังพูดถึงสื่อออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เข้าถึงได้ง่าย ๆ และเข้าถึงได้ทุกที ๆ เรามี อินเตอเนต อุปกรณ์สมาร์ทโฟน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ปัจจุบัน ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย เสพสื่อบนโซเชียล สังคมบนโซเชียลจะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง ลูกค้า กับ สินค้า เข้าหากัน และนำผู้คนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง ยาลดน้ำหนัก เบ็ดเตล็ด ไปจนถึง สถานที่ตั้งของร้าน


+ Social Media Planning

รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง การวางแผนที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง หากวางแผนดีแล้ว มีการรายงานผลอยู่ตลอด
และผลที่ได้รับมันดีและมีผลกับธุรกิจจริง ๆ หมายความว่าเรามาถูกทางแล้วกับแผนธุรกิจบนสื่อโซเชียล

โครงสร้างหลัก ๆ ที่ทางโค๊ดบีเสนอลูกค้า คือ
1. นำเสนอโครงงานที่มีผู้ใช้งานบนสื่อโซเชียล เช่น Facebook Apps, Video Infographic Viral
2. รายงานผลที่ได้รับจากโครงงานอย่างละเอียด
3. ประเมินผลลัพธ์จากโครงงานและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน


ติดต่อสอบถาม

โทร 085-900-3405