Month: October 2017

ประโยชน์ของการทำ E-R Diagram ก่อนเริ่มลง database

ประโยชน์ของการทำ E-R Diagram ก่อนเริ่มลง database ประโยชน์ของการทำ E-R Diagram ก่อนเริ่มลง database E-R Diagram หรือ ERD ย่อมาจากคำว่า Entity Relationship Diagram หรือแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูล แน่นอนว่าในการออกแบบฐานข้อมูลนั้น…

ระบบ Machine Learning แนวคิดพื้นฐานการทำ Website ให้คิดเองได้

ระบบ Machine Learning แนวคิดพื้นฐานการทำ Website ให้คิดเองได้ ระบบ Machine Learning แนวคิดพื้นฐานการทำ Website ให้คิดเองได้ Machine Learning ในทางการพัฒนาซอฟต์แวร์หมายถึงชุดคำสั่งหรืออัลกอริทึมที่สามารถเรียนรู้ข้อมูลและประมวลผล ความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงที่สุด ตามปริมาณข้อมูลที่รับเข้ามา ความแม่นยำของการคาดเดาข้อมูลจะขึ้นอยู่กับความฉลาดของชุดคำสั่งหรืออัลกอริทึมที่พัฒนาขึ้นมา