Month: April 2021

สาเหตุที่ทำให้เกิด Error Premature end of script headers

สาเหตุที่ทำให้เกิด Error Premature end of script headers เป็น Error ที่ค่อนข้างหาสาเหตุยากครับ มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิด Error แบบนี้ เกิดขึ้นเพราะอะไร สาเหตุเกิดจาก PHP ไฟล์ของหน้าเว็บไซต์นั้น ทำงานได้ไม่จบไฟล์ หรือหยุดทำงานกลางคันก่อนที่จะส่ง output…

เว็บไซต์ ฟรี ภาพถ่าย 100% ไม่ติดลิขสิทธิ์

เว็บไซต์ ฟรี ภาพถ่าย 100% ไม่ติดลิขสิทธิ์ โดยปกติเว็บไซต์แจกฟรีภาพถ่ายหรือภาพกราฟฟิครูปแบบต่าง ๆ มักจะมีลิขสิทธิ์ และไม่ฟรีสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ ประเภท License แบบนี้ ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้งานใด ๆ เพราะมีโอกาสเป็นคดีความเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ค่อนข้างสูง ลิขสิทธิ์ของรูปภาพ 4 ประเภท Free for…