การพัฒนาเว็บไซต์-ภาษา-PHP-โดยใช้-Web-Framework-VS-Core-PHP

การพัฒนาเว็บไซต์ ภาษา PHP โดยใช้ Web Framework VS Core PHP

การพัฒนาเว็บไซต์ ภาษา PHP โดยใช้ Web Framework VS Core PHP

การพัฒนาเว็บไซต์ ภาษา PHP โดยใช้ Web Framework VS Core PHP

Core PHP คืออะไร

Core PHP คือการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ชุดคำสั่งต้นแบบของภาษาที่มีอยู่แล้ว เป็นการพัฒนาเว็บไซต์โดยอาศัยคำสั่งพื้นฐาน รูปแบบโครงสร้างการทำงานพื้นฐานที่ภาษามีให้ใช้งาน โดยไม่ได้ปรับแต่งรูปแบบโครงสร้างการเขียนโปรแกรมใด ๆ ขึ้นมาใหม่ การพัฒนาเว็บไซต์โดยการใช้ Core PHP นั้นจะต้องอาศัยความชำนาญในภาษานั้น ๆ เป็นอย่างมาก

เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นถึงจะเขียนโค๊ดโดยที่ไม่มีข้อพกพร่อง และเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ปัญหาในเรื่องของความปลอดภัย ป้องกันการโจมตี ปัญหาในการจัดการกับระบบเว็บไซต์ขนาดใหญ่ การ Debug จะค่อนข้างลำบาก การพัฒนาเว็บไซต์ในลักษณะนี้ไม่เหมาะกับการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก

นักพัฒนาที่เชี่ยวชาญการพัฒนาเว็บไซต์แบบ Core PHP จะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือสามารถเรียนรู้ Web Framework ได้เป็นอย่างดี และทำความเข้าใจกับทุก ๆ Framework ได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีพื้นฐานความรู้ในภาษาที่ค่อนข้างแน่น

 

Web Framework คืออะไร

การพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Web Framework หมายถึง การพัฒนาเว็บไซต์โดยอาศัยชุดคำสั่ง รูปแบบการทำงาน โครงสร้าง ความปลอดภัย การเข้ารหัส และอื่น ๆ ที่ถูกพัฒนาเพิ่มมาจากภาษาหลักหรือ Core PHP การพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบนี้ มีข้อดีอยู่มากมาย ช่วยประหยัดเวลาการทำงานเป็นอย่างมาก

นักพัฒนาที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้วสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาเว็บไซต์แบบ Core PHP อาจจะมีปัญหาในการส่งมอบโค๊ดจากนักพัฒนาคนหนึ่งไปยังนักพัฒนาอีกคนหนึ่ง หรืออาจจะเจอปัญหาในการพัฒนาเว็บไซต์ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้นักพัฒนามากกว่าหนึ่งคน ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าเป็นการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Web Framework

ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Web Framework คือการป้องกันข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเขียนโค๊ดของนักพัฒนาเอง เนื่องด้วยเฟรมเวิร์คแต่ละตัวจะมีกรอบการทำงานไว้ให้เราอยู่แล้ว เมื่อมีการเขียนคำสั่งที่ผิดไปจากกรอบนั้น เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดต่าง ๆ ระบบจะไม่ให้รันโปรแกรมผ่านได้

กระทู้ใกล้เคียง

วิธีทำ URL redirect โดยใช้ .htaccess และคำสั่งอื่น... วิธีทำ URL redirect โดยใช้ .htaccess และคำสั่งอื่น ๆ วิธีทำ URL redirect โดยใช้ .htaccess และคำสั่งอื่น ๆ โดยปกติเราจะสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้โดย...
วิธีทำหน้า 404 Page Not Found ใน Codeigniter... วิธีทำหน้า 404 Page Not Found ใน Codeigniter วิธีทำหน้า 404 Page Not Found ใน Codeigniter หน้าเพจ Error 404 หมายความว่าไม่มีหน้าเว็บหรือ url นั้...
วิธีติดตั้ง Facebook messenger plugin สำหรับเว็บไซ... วิธีติดตั้ง Facebook messenger plugin สำหรับเว็บไซต์ วิธีติดตั้ง facebook messenger plugin สำหรับเว็บไซต์ facebook messenger plugin สำหรับเว็บไซ...
html5 Canvas วิธีทำ Animation จาก Sprite Sheet... html5 Canvas วิธีทำ Animation จาก Sprite Sheet html5 Canvas วิธีทำ Animation จาก Sprite Sheet ( Frame by frame ) Sprite Sheet หมายถึงรูปแผ่นใหญ่ที...