Facebook เว็บไซต์ที่มีผู้คนจำนวนมากเข้าใช้งาน ดังนั้นจึงเป็นแหล่งขุมทรัพย์ของนักการตลาดที่ใช้ในการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสินค้า บริการ หรือองค์กรของตน การโพสรูปต่างๆ ใน Facebook Page จึงจำเป็นที่จะต้องสวยงาม ดึงดูดใจ พอดีกับการแสดงผลในส่วนต่างๆเพื่อสื่อสารให้ชัดเจน ใจความของรูปที่จะสื่อครบถ้วนไม่มีถูกตัด

ขนาดของ Profile Page Image

ด้วยรูปแบบการแสดงผลใหม่ของ Page Facebook รูป Profile image จะเป็นรูปวงกลม ขนาดของรูปสามารถใช้ได้ตั้งแต่

168px X 168px ไปจนถึง 2048px X 2048px

ส่วนขนาดที่แนะนำคือ 360px X 360px และอย่าลืมว่ารูปที่แสดงผลเป็นวงกลม ดังนั้นจะต้องเผื่อพื้นที่ไว้ด้วย

ขนาดของ Cover Page Image

รูป cover เป็นส่วนประกอบสำคัญในการสื่อสารว่าเพจของเราคืออะไร ตัวตนของเราคืออะไร และต้องการจะสื่ออะไรกับผู้ที่เข้ามาชมภายในเพจของเรา ขนาดของ cover นั้นจะมีการแบ่งหลายๆส่วน เพราะการแสดงผลบนอุปกรณ์ที่ต่างกัน ระหว่าง บนคอมพิวเตอร์ และ บนโทรศัพท์มือถือ จึงทำให้ Facebook ใช้วิธีตัดรูป cover บางส่วนเวลาแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อที่จะรักษาสเกลของรูปภาพ ดังนั้นในภาษาของนักออกแบบจะใช้คำว่า safe zone ในการออกแบบ cover facebook เพื่อให้ไม่ว่าจะแสดงผลบนอุปกรณ์ใดก็จะสามารถสื่อสารได้โดยไม่ถูกตัดใจความสำคัญของรูปออกไปนั่นเอง

สรุปปัญหา html2canvas กับข้อความภาษาไทย... html2canvas คือ html5 javascript library ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานสำหรับการแปลงข้อมูลในภาษา html ให้กลายเป็นข้อมูลรูปภาพ png, jpg, pdf ตัว...
รวมฟรี สุดยอด WordPress Theme ปี 2020... เราได้รวบรวม WordPress Theme ที่ได้รับความนิยมที่สุดในครึ่งปี 2020 โดยคิดจากยอดดาวน์โหลดและยอดรีวิว และเลือกโดยคัดธีมที่มี Performance ดีที่สุด โ...
ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด... ใบเสร็จรับเงิน หรือ Receipt คือ เอกสารที่ผู้รับเงิน ( ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ) จะต้องออกให้กับผู้ชำระเงิน ( ลูกค้าหรือผู้ซื้อสินค้า ) เพื่อเป็นห...
วิธีทำ Apple Login เข้าสู่ระบบด้วย Apple ID ( PHP ... Apple Login คือการเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกแบบ SSO ( Single Sign On ) ความหมายคือการใช้ข้อมูลเดียวกันกับแพลตฟอร์มใด แพลตฟอร์มหนึ่งในการลงทะเบียน...

By codebee

- Programmer & Writer