โปรแกรมคำนวณวัน

แนะนำเครื่องมือสำหรับใช้ คำนวณจำนวนวัน เดือน ปี ระยะห่างระหว่างวันสองวัน ในการทำงานบางอย่าง เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องรู้ จำนวนวันทั้งหมด ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ n มีจำนวนวันเท่าไหร่ หรือ คิดเป็นจำนวนปีเท่าไหร่ จำนวนเดือนเท่าไหร่ และคงเหลือเศษจำนวนวันเท่าไหร่

สำหรับเครื่องมือนี้สามารถใช้งานได้ฟรี ที่เว็บไซต์ shorturl.com หรือคลิกที่ เครื่องมือคำนวณระยะห่างระหว่างสองวัน

วิธีการใช้งาน เครื่องมือคำนวณวัน

สำหรับวิธีใช้งาน ไม่มีอะไรซับซ้อนครับ คลิกเลือกวันที่เริ่มต้น จากช่องทางฝั่งซ้ายมือ ระบบจะแสดงปฏิทินให้เราเลือกวัน เดือน ปี เริ่มต้น

จากนั้นก็คลิกเลือกวันที่สิ้นสุด จากช่องทางฝั่งขวามือ เมื่อเลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะคำนวณผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนวันทั้งหมด ตั้งแต่วันเริ่มต้น จนถึงวันที่สิ้นสุด รวมเป็นจำนวนวันเท่าไหร่

และรวมไปถึงบอกจำนวนเป็นปี จำนวนเดือน และเศษคงเหลือของจำนวนวัน

ตัวอย่างหน้าตาโปรแกรมคำนวณระยะห่างระหว่างวัน โดยเลือกวันที่เริ่มเต้น และเลือกวันที่สิ้นสุด โปรแกรมจะทำการคำนวณผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนวันทั้งหมด และแยกข้อมูลเป็นจำนวนปี จำนวนเดือน และจำนวนเศษของวันคงเหลือ

เริ่มต้นใช้งานได้ที่ เครื่องมือคำนวณระยะห่างระหว่างสองวัน

By codebee

- Programmer & Writer