ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน-2

ใบเสร็จรับเงิน หรือ Receipt คือ เอกสารที่ผู้รับเงิน ( ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ) จะต้องออกให้กับผู้ชำระเงิน ( ลูกค้าหรือผู้ซื้อสินค้า ) เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้มีการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยองค์ประกอบภายในใบเสร็จรับเงินนั้น จะต้องประกอบไปด้วย ข้อมูลผู้รับเงิน และ ผู้ชำระเงิน อย่างละเอียด พร้อมทั้งระบุ รายการสินค้า หรือ ข้อมูลบริการ ว่าเป็นการชำระสินค้าหรือ ให้บริการอะไร โดยข้อมูลที่จำเป็นจะประกอบไปด้วยรายการดังนี้

รูปตัวอย่างเอกสารที่สร้างแบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ ivomaker.com

รายการข้อมูลที่ต้องมีใน ใบเสร็จรรับเงิน

 • เลขที่ใบเสร็จรับเงิน วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน
 • กรณีออกใบเสนอราคาอย่างเดียว ต้องระบุเลขที่ใบเสนอราคา เป็นเลขที่อ้างอิง กรณีออกใบแจ้งหนี้ ให้ใช้เลขที่ใบแจ้งหนี้เป็นเลขที่อ้างอิง แทนใบเสนอราคา
 • ชื่อจริง นามสกุลจริง ของทั้งผู้รับเงิน และผู้ชำระเงิน
 • ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ทั้งผู้รับเงิน และผู้ชำระเงิน
 • รายการสินค้า หรือ ข้อมูลการให้บริการ จำนวน ราคา จำนวนรวม ราคาต่อหน่วย ส่วนลด และจำนวนเงินที่ต้องชำระสุทธิ
 • ลงลายมือชื่อ ผู้ออกใบเสร็จรับเงิน
 • ระบุช่องทางที่ได้รับชำระเงิน เช่น โอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือ รับเป็นเช็คเงินสด เป็นต้น

เริ่มต้นทำใบเสร็จรับเงิน กับเว็บไซต์ ivomaker.com

เว็บไซต์ ivomaker.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการ ทำเอกสารออไลน์ โปรแกรมทำใบเสร็จ ใบเสนอราคา สามารถทำใบเสร็จแบบออนไลน์ หรือ ดูตัวอย่างใบเสร็จได้จากเว็บไซต์นี้ได้เลย วิธีการ คือ

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ivomaker.com
 • เลือกไปที่เมนู ‘สร้างเอกสาร’
 • เลือก ‘ทำใบเสร็จรับเงิน’
 • จากนั้นจะมีตัวอย่างใบเสร็จรับเงินแสดงอยู่ ให้คลิก ตรงจุดนั้น ๆ เพื่อ แก้ไขข้อมูลให้เป็นของเราได้เลย
 • หลังจากกรอกข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม ‘ดาวน์โหลดเอกสาร’ ด้านบนขวามือ

หรือ เข้าไปสร้างได้ทันที โดยคลิกที่ ‘ทำใบเสร็จรับเงิน’

แนะนำโปรแกรม ivomeker ทำใบเสนอราคา ใบแจ้งนี้ ใบเสร... ivomeker.com โปรแกรมสร้างเอกสารออนไลน์ ใช้งานง่าย มีหลาย Template รองรับหลายประเภทธุรกิจ สามารถทดสอบสร้างใบเสนอราคาแบบออนไลน์ได้ฟรี ที่เว็บไซต์ w...
ทำใบแจ้งหนี้ QR Payment ชำระเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์... INVOICE หรือ ทำใบแจ้งหนี้ คือ เอกสารทางการค้า ที่ลงเวลา รายการสินค้าหรือบริการ ระบุเงื่อนไขข้อตกลง ช่องทางการชำระเงิน เป็นเอกสารที่ผู้ขายออกให้กับผู้...
สรุปปัญหา html2canvas กับข้อความภาษาไทย... html2canvas คือ html5 javascript library ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานสำหรับการแปลงข้อมูลในภาษา html ให้กลายเป็นข้อมูลรูปภาพ png, jpg, pdf ตัว...
รวมฟรี สุดยอด WordPress Theme ปี 2020... เราได้รวบรวม WordPress Theme ที่ได้รับความนิยมที่สุดในครึ่งปี 2020 โดยคิดจากยอดดาวน์โหลดและยอดรีวิว และเลือกโดยคัดธีมที่มี Performance ดีที่สุด โ...

By codebee

- Programmer & Writer