สอน-laravel-framework

ติดตั้ง php composer และเริ่มต้นใช้งาน Laravel

ติดตั้ง php composer และเริ่มต้นใช้งาน Laravel


รู้จักกับ composer

Composer คือระบบจัดการไลบราลี่ภายนอกของ php ถูกสร้างขึ้นมาโดยนำแนวคิดมาจากระบบจัดการไลบราลี่ของ node.js,ruby ที่ต้องสร้างขึ้นเพราะ ของเดิมของ php คือ pear ไม่มีการพัฒนามากว่า 5 ปีเเล้ว และแนวคิดของ composer ต่างจาก pear ตรงที่ตัวไลบราลี่จะไม่ถูกติดตั้งในระดับที่สามารถถูกเรียกใช้จากที่ไหนก็ได้ แต่จะใช้โฟลเดอร์ vendor เป็นตัวหลักในการเก็บไลบราลี่ต่างๆ ตอนนี้ php framework หลายๆ ตัวเริ่มหันมาใช้ composer แล้วอย่างเช่น laravel 4 ,cakephp 3,kohan,CI,Zend เป็นต้น

https://getcomposer.org/download/

packagist.org

เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมไลบราลี่ของ php เมื่อเราต้องการไลบราลี่เกี่ยวกับอะไร ก็เข้าไปค้นหาจากที่นี้ได้ครับ โปรเจคส่วนใหญ่จะมาจาก github กับ bitbucket ใครที่มีไลบราลี่อยุ่บน github สามารถนำเอาไปลงทะเบียนกับ packagist ได้เลย
ประโยชน์หลัก
https://packagist.org


ดาวน์โหลด php composer

ใช้คำสั่ง CLI (Command Line Interface) ดังต่อไปนี้สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ composer-setup.php
หลังจากดาวโหลดเสร็จให้ใช้คำสั่ง php composer-setup.php เพื่อทำการติดตั้งและดาวน์โหลดไฟล์
เมื่อได้ไฟล์ composer.phar ให้ลบไฟล์ติดตั้งโดยใช้คำสั่ง php -r “unlink(‘composer-setup.php’);”


ติดตั้ง php composer

หลังจากที่เราได้ดาวน์โหลดและติดตั้ง composer-setup.php ให้ตรวจดูภายในโฟลเด้อโปรเจคของเราดูว่า
มีไฟล์ composer.phar ปรากฏอยู่แล้วหรือไม่ ถ้ามีไฟล์ composer.phar อยู่แล้วให้เราใช้คำสั่ง
php composer.phar เพื่อติดตั้งตัว composer และเวลาจนกว่าจะติดตั้งเสร็จ

ติดตั้ง-php-composer-และ-Laravel


ดาวน์โหลด Laravel PHP Framework

หลังจากที่เราทำการติดตั้ง php composer เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะทำการสร้างโปรเจคของ
Laravel Framework แน่นอนว่าเราต้องดาวน์โหลด library วิธีดาวน์โหลดให้ใช้คำสั่งดังนี้

หรือถ้าเราต้องการดาวน์โหลดและสร้างโปรเจค Laravel เลยก็สามารถใช้คำสั่ง create-project ได้เลย
คำสั่งนี้จะทำการดาวน์โหลด Laravel Framework พร้อมกับสร้างโปรเจคให้เราด้วย

ติดตั้ง-php-composer-และ-Laravel
ในคำสั่ง CLI ด้านบนผมใช้คำสั่งเพื่อสร้าง Laravel โปรเจคและตั้งชื่อว่า testing พร้อมกับดาวน์โหลด Laravel Framework
หากไม่มีอะไรผิดพลาดในโฟลเด้อโปรเจคที่ผมตั้งชื่อว่า testing จะมีไฟล์ต่าง ๆ รวมไปถึงไลบรารี่ของ Lavavel
ที่ถูกดาวน์โหลดมาอยู่ในโฟลเด้อโปรเจค ดังรูปด้านล่าง


ติดตั้ง-php-composer-และ-Laravel

กระทู้ใกล้เคียง

สอน Laravel 5 : ใช้งาน Controller ร่วมกับ Router... สอน Laravel : ใช้งาน Controller ร่วมกับ Router โดยทั่วไปแล้ว Controller คือหัวใจหลักของการทำงานใน PHP MVC Framework เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เชื่อมโยง ...
สอน Laravel 5 : การใช้งานไฟล์ assets ต่าง ๆ ใน Vie... สอน Laravel 5 : การใช้งานไฟล์ assets ต่าง ๆ ใน View จากบทความที่แล้ว เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Router ใน Laravel ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญมาก ๆ สำหรับน...
สอน Laravel 5 : ทำเว็บไซต์ 2 ภาษาง่าย ๆ กับ Larave... สอน Laravel 5 : ทำเว็บไซต์ 2 ภาษาง่าย ๆ กับ Laravel หลักการทำเว็บไซต์ 2 ภาษาหรือมากกว่า 2 ภาษา ใน Laravel 5 โดยโครงสร้างการทำงานแล้วไม่ได้ต่างจาก ...
สอน Laravel 5 : สร้าง html form ส่งข้อมูลแบบ POST... สอน Laravel 5 : สร้าง html form ส่งข้อมูลแบบ POST การสร้างแบบฟอร์มเพื่อรับข้อมูลแบบ POST จากผู้ใช้งานเว็บไซต์ และส่งข้อมูลนั้นไปยังส่วนของการบันทึก...