ทำระบบ Auto Fill Form จากเครื่องอ่านบัตรประชาชน


รีวิวเครื่องอ่านบัตรประชาชน

ประโยชน์ของการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน ดึงข้อมูลผู้ใช้งาน มาแสดงในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก จะช่วยลดระยะเวลาในการกรอกข้อมูล และลดข้อผิดพลาดของข้อมูลที่จะได้รับ

ข้อดีของการนำเครื่องอ่านบัตรประชาชนมาใช้กับระบบลงทะเบียนลูกค้า

– ในกรณีที่ระบบมีการลงทะเบียนข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก ๆ จะช่วยลดระยะเวลาในการกรอกข้อมูล 

– ข้อมูลลูกค้าที่ได้รับ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด รหัสบัตรประชาชน ที่อยู่ เป็นต้น จะเป็นข้อมูลจากระบบ ซึ่งมีโอกาสผิดพลาดน้อยกว่าการใช้คนกรอก

ลักษณะการทำงาน

 • มีตัว hardware หรือเครื่องอ่านบัตรประชาชน
 • ติดตั้ง Software บนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับรับข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตร
 • ตั้งค่า Software ให้ทำงานส่งข้อมูลไปที่แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
 • ตั้งค่าแบบฟอร์มให้รองรับการรับข้อมูล
 • นำข้อมูลที่อยู่ในแบบฟอร์มไปใช้งานตามต้องการ

ข้อมูลอะไรบ้างที่จะได้เมื่อใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน

 • เวอร์ชั่น
 • เลขประจำตัวประชาชน
 • ชื่อเต็ม (ไทย)
 • คำนำหน้า (ไทย)
 • ชื่อตัว (ไทย)
 • ชื่อกลาง (ไทย)
 • นามสกุล (ไทย)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
 • คำนำหน้า (อังกฤษ)
 • ชื่อตัว (อังกฤษ)
 • ชื่อกลาง (อังกฤษ)
 • นามสกุล (อังกฤษ)
 • วันเกิด
 • เพศ
 • เลขที่บัตร
 • ที่อยู่ทั้งหมด
 • บ้านเลขที่
 • หมู่ที่
 • ตรอก
 • ซอย
 • ถนน
 • ตำบล
 • อำเภอ
 • จังหวัด
 • เลขที่คำขอ
 • หน่วยงานที่ออกบัตร
 • วันออกบัตร
 • วันหมดอายุบัตร
 • ศาสนา
 • อายุขณะทำบัตร
 • อายุปัจจุบัน
 • วันที่ทำรายการ
 • เวลาทำรายการ
 • ภาพถ่ายหน้าตรง

ตัวอย่างการทำงานของเครื่องอ่านบัตรประชาชนกระทู้ใกล้เคียง

สร้าง QR Code ชำระเงิน ด้วย Kbank Open API ด้วย PH... KBANK Open API คือ ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การชำระเงิน การเติมเงิน การดูรายงานรายการเดินบัญ...
ทำเว็บไซต์ขนาดใหญ่ ด้วย HMVC Codeigniter... ทำเว็บไซต์ขนาดใหญ่ ด้วย HMVC ทำเว็บไซต์ขนาดใหญ่ ด้วย HMVC Design Pattern คำว่า Design Pattern ในเชิงการพัฒนาเว็บไซต์ หมายถึง รูปแบบวิธีการเขียนโ...
React Native ส่ง Notification ด้วย Onesignal... React Native ส่ง Notification ด้วย Onesignal React Native ส่ง Notification ด้วย Onesignal Onesignal คือบริการ Push Notification หรือตัวกลางในการส่...
วิธีลบหน้า Error 404 ออกจากผลการค้นหา Google Searc... วิธีลบหน้า Error 404 ออกจากผลการค้นหา Google Search Result วิธีลบหน้า Error 404 ออกจากผลการค้นหา Google Search Result คงจะไม่เป็นผลดีแน่ ๆ ถ้ามี...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.