ทำระบบ Auto Fill Form จากเครื่องอ่านบัตรประชาชน


รีวิวเครื่องอ่านบัตรประชาชน

ประโยชน์ของการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน ดึงข้อมูลผู้ใช้งาน มาแสดงในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก จะช่วยลดระยะเวลาในการกรอกข้อมูล และลดข้อผิดพลาดของข้อมูลที่จะได้รับ

ข้อดีของการนำเครื่องอ่านบัตรประชาชนมาใช้กับระบบลงทะเบียนลูกค้า

– ในกรณีที่ระบบมีการลงทะเบียนข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก ๆ จะช่วยลดระยะเวลาในการกรอกข้อมูล 

– ข้อมูลลูกค้าที่ได้รับ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด รหัสบัตรประชาชน ที่อยู่ เป็นต้น จะเป็นข้อมูลจากระบบ ซึ่งมีโอกาสผิดพลาดน้อยกว่าการใช้คนกรอก

ลักษณะการทำงาน

 • มีตัว hardware หรือเครื่องอ่านบัตรประชาชน
 • ติดตั้ง Software บนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับรับข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตร
 • ตั้งค่า Software ให้ทำงานส่งข้อมูลไปที่แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
 • ตั้งค่าแบบฟอร์มให้รองรับการรับข้อมูล
 • นำข้อมูลที่อยู่ในแบบฟอร์มไปใช้งานตามต้องการ

ข้อมูลอะไรบ้างที่จะได้เมื่อใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน

 • เวอร์ชั่น
 • เลขประจำตัวประชาชน
 • ชื่อเต็ม (ไทย)
 • คำนำหน้า (ไทย)
 • ชื่อตัว (ไทย)
 • ชื่อกลาง (ไทย)
 • นามสกุล (ไทย)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
 • คำนำหน้า (อังกฤษ)
 • ชื่อตัว (อังกฤษ)
 • ชื่อกลาง (อังกฤษ)
 • นามสกุล (อังกฤษ)
 • วันเกิด
 • เพศ
 • เลขที่บัตร
 • ที่อยู่ทั้งหมด
 • บ้านเลขที่
 • หมู่ที่
 • ตรอก
 • ซอย
 • ถนน
 • ตำบล
 • อำเภอ
 • จังหวัด
 • เลขที่คำขอ
 • หน่วยงานที่ออกบัตร
 • วันออกบัตร
 • วันหมดอายุบัตร
 • ศาสนา
 • อายุขณะทำบัตร
 • อายุปัจจุบัน
 • วันที่ทำรายการ
 • เวลาทำรายการ
 • ภาพถ่ายหน้าตรง

ตัวอย่างการทำงานของเครื่องอ่านบัตรประชาชนกระทู้ใกล้เคียง

ติดตั้ง ฟรี SSL และวิธีเปิดใช้งาน https ด้วย Let&#... ติดตั้ง ฟรี SSL และวิธีเปิดใช้งาน https ด้วย Let's Encrypt ผ่าน DirectAdmin ในปัจจุบันมีบริการ SSL Certificates หรือ https แบบเสียเงินซื้อรายป...
วิธี Forward Port SKYWORTH ทำ Online Server ใช้ no... การ Forward Port จะทำให้จำลอง Server ในเครื่องเรา ( Localhost ) สามารถออนไลน์ได้จริง ๆ โดยทุกคนจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ที่ติดตั้งใน localhost ผ่าน ...
วิธีลบ Log Files ในเครื่อง MacOS... Log Files คือ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ เช่นการติดตั้งหรือการถอดโปรแกรมออกจากเครื่อง หรือการเก...
วิธี Update ระบบปฏิบัติการ Android เครื่อง Samsung... ไปที่แอพ การตั้งค่า หรือถ้าเครื่องเราตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษ Setting ที่ติดมากับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เลื่อนหาตัวเลือกที่ชื่อว่า อ...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.