ทำระบบ Auto Fill Form จากเครื่องอ่านบัตรประชาชน


รีวิวเครื่องอ่านบัตรประชาชน

ประโยชน์ของการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน ดึงข้อมูลผู้ใช้งาน มาแสดงในแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก จะช่วยลดระยะเวลาในการกรอกข้อมูล และลดข้อผิดพลาดของข้อมูลที่จะได้รับ

ข้อดีของการนำเครื่องอ่านบัตรประชาชนมาใช้กับระบบลงทะเบียนลูกค้า

– ในกรณีที่ระบบมีการลงทะเบียนข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก ๆ จะช่วยลดระยะเวลาในการกรอกข้อมูล 

– ข้อมูลลูกค้าที่ได้รับ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด รหัสบัตรประชาชน ที่อยู่ เป็นต้น จะเป็นข้อมูลจากระบบ ซึ่งมีโอกาสผิดพลาดน้อยกว่าการใช้คนกรอก

ลักษณะการทำงาน

 • มีตัว hardware หรือเครื่องอ่านบัตรประชาชน
 • ติดตั้ง Software บนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับรับข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตร
 • ตั้งค่า Software ให้ทำงานส่งข้อมูลไปที่แบบฟอร์มกรอกข้อมูล
 • ตั้งค่าแบบฟอร์มให้รองรับการรับข้อมูล
 • นำข้อมูลที่อยู่ในแบบฟอร์มไปใช้งานตามต้องการ

ข้อมูลอะไรบ้างที่จะได้เมื่อใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน

 • เวอร์ชั่น
 • เลขประจำตัวประชาชน
 • ชื่อเต็ม (ไทย)
 • คำนำหน้า (ไทย)
 • ชื่อตัว (ไทย)
 • ชื่อกลาง (ไทย)
 • นามสกุล (ไทย)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
 • คำนำหน้า (อังกฤษ)
 • ชื่อตัว (อังกฤษ)
 • ชื่อกลาง (อังกฤษ)
 • นามสกุล (อังกฤษ)
 • วันเกิด
 • เพศ
 • เลขที่บัตร
 • ที่อยู่ทั้งหมด
 • บ้านเลขที่
 • หมู่ที่
 • ตรอก
 • ซอย
 • ถนน
 • ตำบล
 • อำเภอ
 • จังหวัด
 • เลขที่คำขอ
 • หน่วยงานที่ออกบัตร
 • วันออกบัตร
 • วันหมดอายุบัตร
 • ศาสนา
 • อายุขณะทำบัตร
 • อายุปัจจุบัน
 • วันที่ทำรายการ
 • เวลาทำรายการ
 • ภาพถ่ายหน้าตรง

ตัวอย่างการทำงานของเครื่องอ่านบัตรประชาชนกระทู้ใกล้เคียง

วิธี Update ระบบปฏิบัติการ Android เครื่อง Samsung... ไปที่แอพ การตั้งค่า หรือถ้าเครื่องเราตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษ Setting ที่ติดมากับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เลื่อนหาตัวเลือกที่ชื่อว่า อ...
วิธี Build ไฟล์ APK จาก React Native สำหรับติดตั้ง... สร้างไฟล์ keystore เปิดโปรแกรม command line ที่โฟลเด้อ project/android/app สำหรับเครื่อง Mac ให้คลิกขวาที่โฟลเด้อ app และเลือก New Terminal at...
สร้าง QR Code ชำระเงิน ด้วย Kbank Open API ด้วย PH... KBANK Open API คือ ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การชำระเงิน การเติมเงิน การดูรายงานรายการเดินบัญ...
ทำเว็บไซต์ขนาดใหญ่ ด้วย HMVC Codeigniter... ทำเว็บไซต์ขนาดใหญ่ ด้วย HMVC ทำเว็บไซต์ขนาดใหญ่ ด้วย HMVC Design Pattern คำว่า Design Pattern ในเชิงการพัฒนาเว็บไซต์ หมายถึง รูปแบบวิธีการเขียนโ...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.