ประโยชน์ของการทำ-E-R-Diagram

ประโยชน์ของการทำ E-R Diagram ก่อนเริ่มลง databaseประโยชน์ของการทำ E-R Diagram ก่อนเริ่มลง database

E-R Diagram หรือ ERD ย่อมาจากคำว่า Entity Relationship Diagram หรือแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูล แน่นอนว่าในการออกแบบฐานข้อมูลนั้น จะมีการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเทเบิ้ลหรือกลุ่มข้อมูล ERD จะเป็นขั้นตอนออกแบบเริ่มต้น เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบให้ทุกคนในทีมพัฒนาเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก กลางหรือซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ การทำ ERD ถือว่าเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่สำคัญมาก ๆ ด้วยเพราะเป็นการสร้างความเข้าใจโดยรวมของทุกคนในทีม ในปัจจุบันมีไม่น้อยเลย ที่มักจะเห็นการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยไม่มีการออกแบบ ERD เพราะฉะนั้น เรามาทำความเข้าใจและลองดูกันว่า จริง ๆ แล้ว ประโยชน์ของการทำ ERD มีอะไรบ้าง

ประโยชน์ของการทำ E-R Diagram

 • 1. ทำให้การสื่อสารของคนในทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ ความเข้าในงานและการสื่อสารของคนในทีมมีความสำคัญมาก ERD จะอยู่ในรูปแบบของรูปภาพแบบโครงสร้าง ทำให้คนในทีมที่ไม่ได้มีความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งสามารถเข้าใจการทำงานของระบบได้ไม่ยาก

 • 2. เข้าใจง่ายและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นได้
  ERD จะอยู่ในรูปแบบแผนผังรูปภาพ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูล ทำให้เข้าใจได้ไม่ยาก เมื่อทุกคนในทีมเข้าใจ ก็สามารถที่จะเสนอความคิด แนะนำ หรือปรับปรุงได้โครงสร้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

 • 3. มีเครื่องมือรองรับไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน
  การทำ ERD อาจจะน่าเบื่อสำหรับ Programmer เพราะอาจจะคิดว่าเป็นการทำงานซ้ำซ้อน ทำแผนผังภาพแล้วยังต้องไปทำ database ต่อ อันที่จริงแล้ว ปัจจุบันที่เครื่องมือหลาย ๆ ตัวทั้งแบบฟรีและเสียเงินซื้อ ที่ให้เราสามารถ ทำ ERD ได้ด้วย และยัง Export ออกมาเป็นไฟล์ Database ได้ด้วย ตัวอย่างเครื่องมือที่สามารถได้ได้แบบออนไลน์เช่น dbdesigner.net


  สามารถ export เป็น image หรือ sql ได้
  ประโยชน์ของการทำ-E-R-Diagram

 • 4. ลดอัตราความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
  การทำ ERD จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของโปรเจค มองเห็นขั้นตอนของระบบ ( Workflow ) โดยที่ทุกคนในทีมมองเห็นและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในการทำ data table น้อยลงเมื่อเทียบกับการทำงานโดยไม่มี ERD เพราะมีโอกาสที่คนในทีมจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน

จากคุณประโยชน์ด้านบนของการทำ E-R Diagram ไม่ว่าจะทำ Website ทำ Mobile Apps หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ก็ตาม ที่มีระบบฐานข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้อง ควรเริ่มจาก ERD ก่อนเสมอ นอกจากจะไม่ยุ่งยากแล้ว ด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันน่าจะทำให้สะดวกสบายกับทุกคนในทีมมากขึ้นด้วย

By codebee

- Programmer & Writer