ประโยชน์ของการทำ-E-R-Diagram

ประโยชน์ของการทำ E-R Diagram ก่อนเริ่มลง databaseประโยชน์ของการทำ E-R Diagram ก่อนเริ่มลง database

E-R Diagram หรือ ERD ย่อมาจากคำว่า Entity Relationship Diagram หรือแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูล แน่นอนว่าในการออกแบบฐานข้อมูลนั้น จะมีการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเทเบิ้ลหรือกลุ่มข้อมูล ERD จะเป็นขั้นตอนออกแบบเริ่มต้น เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบให้ทุกคนในทีมพัฒนาเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก กลางหรือซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ การทำ ERD ถือว่าเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่สำคัญมาก ๆ ด้วยเพราะเป็นการสร้างความเข้าใจโดยรวมของทุกคนในทีม ในปัจจุบันมีไม่น้อยเลย ที่มักจะเห็นการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยไม่มีการออกแบบ ERD เพราะฉะนั้น เรามาทำความเข้าใจและลองดูกันว่า จริง ๆ แล้ว ประโยชน์ของการทำ ERD มีอะไรบ้าง

ประโยชน์ของการทำ E-R Diagram

 • 1. ทำให้การสื่อสารของคนในทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ ความเข้าในงานและการสื่อสารของคนในทีมมีความสำคัญมาก ERD จะอยู่ในรูปแบบของรูปภาพแบบโครงสร้าง ทำให้คนในทีมที่ไม่ได้มีความรู้ด้านโปรแกรมมิ่งสามารถเข้าใจการทำงานของระบบได้ไม่ยาก

 • 2. เข้าใจง่ายและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นได้
  ERD จะอยู่ในรูปแบบแผนผังรูปภาพ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูล ทำให้เข้าใจได้ไม่ยาก เมื่อทุกคนในทีมเข้าใจ ก็สามารถที่จะเสนอความคิด แนะนำ หรือปรับปรุงได้โครงสร้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

 • 3. มีเครื่องมือรองรับไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน
  การทำ ERD อาจจะน่าเบื่อสำหรับ Programmer เพราะอาจจะคิดว่าเป็นการทำงานซ้ำซ้อน ทำแผนผังภาพแล้วยังต้องไปทำ database ต่อ อันที่จริงแล้ว ปัจจุบันที่เครื่องมือหลาย ๆ ตัวทั้งแบบฟรีและเสียเงินซื้อ ที่ให้เราสามารถ ทำ ERD ได้ด้วย และยัง Export ออกมาเป็นไฟล์ Database ได้ด้วย ตัวอย่างเครื่องมือที่สามารถได้ได้แบบออนไลน์เช่น dbdesigner.net


  สามารถ export เป็น image หรือ sql ได้
  ประโยชน์ของการทำ-E-R-Diagram

 • 4. ลดอัตราความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
  การทำ ERD จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของโปรเจค มองเห็นขั้นตอนของระบบ ( Workflow ) โดยที่ทุกคนในทีมมองเห็นและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในการทำ data table น้อยลงเมื่อเทียบกับการทำงานโดยไม่มี ERD เพราะมีโอกาสที่คนในทีมจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน

จากคุณประโยชน์ด้านบนของการทำ E-R Diagram ไม่ว่าจะทำ Website ทำ Mobile Apps หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ก็ตาม ที่มีระบบฐานข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้อง ควรเริ่มจาก ERD ก่อนเสมอ นอกจากจะไม่ยุ่งยากแล้ว ด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันน่าจะทำให้สะดวกสบายกับทุกคนในทีมมากขึ้นด้วย

MySQL ความต่างระหว่าง LEFT, RIGHT, INNER และ OUTER... จากบทความเรื่องการใช้งาน UNION เพื่อรวมข้อมูลมากกว่า 2 ตาราง ใน MySQL การใช้งาน UNION ใน MySQL คำสั่งการ JOIN ข้อมูลใน MySQL นั้น จะแตกต่างจากคำส...
สอน codeigniter ทำระบบสมัครสมาชิก... สอน codeigniter เข้าใจโครงสร้างของ CI ด้วยระบบสมัครสมาชิก สอน code igniter เขียนระบบสมัครสมาชิกด้วย codeigniter framework แบบ Step By Step ในบท...
6 สุดยอด WordPress Plugins สำหรับ SEO... เวิร์ดเพรส คือ เครื่องมือสำหรับทำเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ได้รับความนิยม และทรงประสิทธิภาพมาก ๆ ทุกคนสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง จัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์...
วิธี Query ข้อมูลใน MySQL แบบกำหนดช่วงเวลา... ใน MySQL เราสามารถ Query ข้อมูลมาแสดงผล แบบกำหนดช่วงเวลาที่เกิดขึ้นของข้อมูลแต่ละ row ได้ เพื่อจำกัดขอบเขตของข้อมูล ซึ่งอาจจะใช้สำหรับการออกรายงา...

By codebee

- Programmer & Writer