ในสายงาน Online Marketing หรือสายงานอื่น ๆ มีศัพท์หรือคำย่ออยู่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมด สำหรับคนที่ทำงานในสายนี้ จำเป็นอย่างมากที่จะต้องทำความเข้าใจ เพราะถ้าไม่เข้าใจความหมายของคำศัพท์พวกนี้อย่างแท้จริง ก็จะไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งการอธิบายให้ลูกค้าฟัง การนำตัวเลขมาวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

กระทู้นี้จะเป็นการรวบรวม ตัวย่อต่าง ๆ ว่าย่อมาจากคำว่าอะไร ความหมายคืออะไร และเกิดขึ้นจากอะไร เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ในที่เดียว

SEO Search Engine Optimization

หมายถึง การปรับแต่งทุกส่วนของเว็บไซต์ เช่น ความเร็ว โครงสร้างเว็บไซต์ เนื้อหา เป็นต้น ให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของเครื่องมือค้นหาอย่าง Google, Bing, Baidu

SEM Search Engine Marketing

หมายถึง การใช้เครื่องมือค้นหาที่มีอยู่เพื่อทำการตลาดแบบออนไลน์บนโลกอินเตอร์เนต การโฆษณา การสร้างเนื้อหาเพื่อการเข้าถึงสินค้าแบบ Organic เป็นต้น

SMM Social Media Marketing

หมายถึง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Twitter เพื่อทำการตลาดแบบออนไลน์บนโลกอินเตอร์เนต เช่น การโฆษณา สร้าง viral เป็นต้น

CPC Cost Per Click

หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่อการคลิก เมื่อเราทำโฆษณาและมีผู้ใช้งานเห็นโฆษราของเราใน Search Engine หรือเว็บไซต์ Social Media

CPM Cost Per Thousand หรือ Cost Per 1,000 Impression

หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่อการแสดงผล 1,000 ครั้ง เมื่อเราทำโฆษณาผ่าน Search Engine ค่าใช้จ่ายตามการคำนวณจะเกิดขึ้นเมื่อโฆษณาของเราแสดงผลครบ 1 พันครั้ง

CTR Click Through Rate

หมายถึง จำนวนการแสดงผลของโฆษณา หารด้วยจำนวนคลิกที่เกิดขึ้น ( จำนวนคลิก / จำนวนการแสดงผล ) = CTR เช่น โฆษณาแสดง 1,000 ครั้งและมีคนคลิกโฆษณา 100 ค่า CTR คือ 10%

PPC Pay Per Click

หมายถึง ประเภทการทำโฆษณา โดยกำหนดให้เกิดค่าใช้จ่ายเมื่อมีการคลิกบนโฆษณาของเราเท่านั้น

CPM Cost Per Thousand 

หมายถึง ประเภทการทำโฆษณา โดยกำหนดให้เกิดค่าใช้จ่ายเมื่อโฆษณาของเราแสดงผลครบ 1,000 ครั้ง

ROI Return Of Investment

แปลตรงตัวคือ ผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นสูตรการคำนวณว่า การลงโฆษณาของเรามีผลออกมาเป็นกำไรหรือไม่ วิธีคำนวณคือ

(รายได้ – ค่าใช้จ่ายของสินค้าที่ขายไป) / ค่าใช้จ่ายของสินค้าที่ขายไป

สมมติว่าคุณมีผลิตภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ 3,000 บาท และขายในราคา 6,000 บาท คุณขายผลิตภัณฑ์นี้ได้ 6 ชิ้นจากการโฆษณาบน Google Ads ดังนั้น ค่าใช้จ่ายรวมของคุณเท่ากับ 18,000 บาท และยอดขายรวมเท่ากับ 36,000 บาท สมมติว่าค่าใช้จ่าย Google Ads เท่ากับ 6,000 บาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 24,000 บาท ROI จะเท่ากับ

    (36,000 – 24,000) / 24,000

    = 12,000 / 24,000

    = 50%

RPM Revenue Per Thousand Impressions หมายถึง รายได้ต่อการแสดงผลหนึ่งพันครั้ง (RPM) ของหน้าเว็บคำนวณโดยการหารรายได้โดยประมาณของคุณด้วยจำนวนการดูหน้าเว็บที่คุณได้รับ แล้วคูณด้วย 1000

RPM ของหน้า = (รายได้โดยประมาณ / จำนวนครั้งของการดูหน้าเว็บ) * 1000

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีรายได้โดยประมาณ $0.15 จากการดูหน้าเว็บ 25 ครั้ง ดังนั้น RPM ของหน้าเว็บของคุณจะเท่ากับ ($0.15 / 25) * 1000 หรือเท่ากับ $6.00

Landing Page คืออะไร หัวใจหลักของ Online Marketing... Landing Page คืออะไร หัวใจหลักของ Online Marketing สำหรับการทำการตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น SEO หรือ SEM สิ่งที่เราจะต้องมีทำและต้องมีเป็นอันดับแรกคื...
Google Algorithm เข้าใจอัลกอริทึมของ Google ฉบับรว... Google Algorithm เข้าใจอัลกอริทึมของ Google ฉบับรวบรัด Google Algorithm เข้าใจอัลกอริทึมของ Google ฉบับรวบรัด วิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบั...
6 สุดยอด WordPress Plugins สำหรับ SEO... เวิร์ดเพรส คือ เครื่องมือสำหรับทำเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ได้รับความนิยม และทรงประสิทธิภาพมาก ๆ ทุกคนสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง จัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์...
เว็บไซต์ย่อลิงค์ ย่อ url ให้สั้น ดี ๆ ฟรี ไม่มีโฆษ... ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่า ทำไมต้องย่อลิงค์ให้สั้นลง สาเหตุที่เราต้องย่อลิงค์ให้สั้นลง มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป แต่สาเหตุหลัก ๆ ที่พอจะสรุปได้ ...

By codebee

- Programmer & Writer