รวมฟังก์ชั่น-javascript-utils

รวม javascript utils ฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ที่ใช้งานบ่อยรวม javascript utils ฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ที่ใช้งานบ่อย
ฟังก์ชั่น Utils สำหรับการเขียนโปรแกรมคือการรวบรวมฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ที่ใช้งานบ่อย ๆ มาสร้างเป็นคลาสชื่อว่า utils และนำไปใช้งานในคลาสอื่นหรือส่วนต่าง ๆ ในขั้นตอนของการพัฒนา สำหรับภาษา javascript เราสามารถสร้างไฟล์ utils.js เพื่อเก็บรวบรวมฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ต่าง ๆ ไว้ใช้งานได้เช่นกัน ตัวอย่างฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่เรามักจะใช้งานอยู่บ่อย ๆ ในการเขียนภาษา javascript

ดาวน์โหลด Utils.js


ฟังก์ชั่นการคำนวณเปอร์เซ็นต์ใน javascript

ตัวอย่างการใช้งาน เมื่อเราต้องการรู้ว่า 10% ของ 120 คือเท่าไหร่


ฟังก์ชั่นเพิ่มเครื่องหมาย comma สำหรับตัวเลข

ตัวอย่างการใช้งาน ตัวฟังก์ชั่นจะเปลี่ยนพารามิเตอร์ number ที่ส่งเข้ามาในฟังก์ชั่นออกไปเป็น string ที่มีเครื่องหมาย comma


ฟังก์ชั่นสุ่มโค๊ดสีแบบ hex

ตัวอย่างการใช้งาน


ฟังก์ชั่นสุ่มโค๊ดรหัส

ตัวอย่างการใช้งาน


ฟังก์ชั่นแปลงค่าสีจาก RGB เป็น Hex

ตัวอย่างการใช้งาน


ฟังก์ชั่นแปลงค่าสีจาก Hex เป็น RGB

ตัวอย่างการใช้งาน


ฟังก์ชั่นคืนค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างการใช้งาน


ฟังก์ชั่นตรวจสอบการเข้าชมเว็บไซต์ผ่านมือถือ

ตัวอย่างการใช้งาน


วิธีทำลากและวางไอเทม Drag & Drop Image หรือ D... วิธีทำลากและวางไอเทม Drag & Drop Image หรือ Div ด้วย jQuery UI วิธีทำลากและวางไอเทม Drag & Drop Image หรือ Div ด้วย jQuery UI การทำระบบ ลาก และ ...
ใช้งาน isotope javascript สำหรับการกรองข้อมูล filt... ใช้งาน isotope javascript สำหรับการกรองข้อมูล filtering ใช้งาน isotope javascript สำหรับการกรองข้อมูล filtering isotope เป็น javascript library ...
ทำเว็บไซต์ขายของ ทำระบบเพิ่มสินค้าลงตะกร้า ด้วย jQ... ทำเว็บไซต์ขายของ ทำระบบเพิ่มสินค้าลงตะกร้า ด้วย jQuery ทำเว็บไซต์ขายของ ทำระบบเพิ่มสินค้าลงตะกร้า ด้วย jQuery ระบบการเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้า เ...
วิธีใช้ jQuery โหลดเนื้อหาเพิ่มเมื่อเลื่อนสุดหน้าจ... วิธีใช้ jQuery โหลดเนื้อหาเพิ่มเมื่อเลื่อนสุดหน้าจอ วิธีใช้ jQuery โหลดเนื้อหาเพิ่มเมื่อเลื่อนสุดหน้าจอ เคยสังเกตุไหมครับว่าเวลาเราใช้งาน facebook...

By codebee

- Programmer & Writer