รวม-PHP-Utils-ฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ที่ใช้งานบ่อย

รวม PHP Utils ฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ที่ใช้งานบ่อยรวม PHP Utils ฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ที่ใช้งานบ่อย

สำหรับคนทำเว็บไซต์ แน่นอนว่าจะต้องมีฟังก์ชั่นบางอย่างที่ต้องใช้งานอยู่บ่อย ๆ ซึ่งเรามักจะเรียกว่า Utils function หรือฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ วันนี้ได้รวบรวมฟังก์ชั่นที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์เก็บไว้ในรูปแบบคลาสสามารถทำไปใช้งานต่อยอดได้เลย ลองมาดูกันครับว่ามีฟังก์ชั่นอะไรบ้าง


ตัวอย่าง PHP Utils ฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์

  • 1. ฟังก์ชั่นแปลง timestamp เป็นจำนวันเวลาแบบละเอียด

    วิธีใช้งานและผลลัพธ์เมื่อเรียกใช้งาน

  • 2. ฟังก์ชั่นแปลงตัวเลขเป็นตัวย่อ

    วิธีใช้งานและผลลัพธ์เมื่อเรียกใช้งาน


ตัวอย่างฟังก์ชั่นอื่น ๆ ใน PHPUtils.phpสำ Web Developer ที่พัฒนาเว็บไซต์ด้วย codeigniter สามารถนำคลาส PHPUtils.php ไปวางไว้ในส่วนของ libraries จากนั้นสามารถเปิดใช้งานคลาสได้ 2 ช่องทางดังนี้
เรียกใช้งานในส่วนของ controller

เรียกใช้งานผ่าน autoload


ดาวน์โหลด PHPUtils.php.zip


สอน codeigniter ทำระบบสมัครสมาชิก... สอน codeigniter เข้าใจโครงสร้างของ CI ด้วยระบบสมัครสมาชิก สอน code igniter เขียนระบบสมัครสมาชิกด้วย codeigniter framework แบบ Step By Step ในบท...
PHP Codeigniter เน้นใช้งาน : ตอน 1 ดาวน์โหลดและติด... PHP Codeigniter : ตอน 1 ดาวน์โหลดและติดตั้ง codeinginter PHP Codeigniter เป็น MVC framework ที่ได้รับความนิยมและใช้ในงานพัฒนาเว็บไซต์กันอย่างแพร่หลายไ...
Codeigniter วิธีใช้ Route กำหนดเส้นทาง และทำ URL ใ... Route ใน Codeigniter Framework ( รวมถึงเฟรมเวิร์คอื่น ๆ ด้วย ) คือ ตัวช่วยในการปรับแต่ง URL หรือ กำหนดเส้นทางการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ช...
วิธีทำหน้า 404 Page Not Found ใน Codeigniter... วิธีทำหน้า 404 Page Not Found ใน Codeigniter วิธีทำหน้า 404 Page Not Found ใน Codeigniter หน้าเพจ Error 404 หมายความว่าไม่มีหน้าเว็บหรือ url นั้...

By codebee

- Programmer & Writer