แนวคิดการพัฒนาระบบ-machine-learning

ระบบ Machine Learning แนวคิดพื้นฐานการทำ Website ให้คิดเองได้

ระบบ Machine Learning แนวคิดพื้นฐานการทำ Website ให้คิดเองได้

Machine Learning ในทางการพัฒนาซอฟต์แวร์หมายถึงชุดคำสั่งหรืออัลกอริทึมที่สามารถเรียนรู้ข้อมูลและประมวลผล ความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงที่สุด ตามปริมาณข้อมูลที่รับเข้ามา ความแม่นยำของการคาดเดาข้อมูลจะขึ้นอยู่กับความฉลาดของชุดคำสั่งหรืออัลกอริทึมที่พัฒนาขึ้นมา

Machine Learning หรือกลไกการเรียนรู้ด้วยตัวเองของชุดคำสั่งหรืออัลกอริทึม เป็นสาขาหนึ่งของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) ปัจจุบันมีการนำระบบ machine learning มาใช้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้ง website และ mobile application อย่างแพร่หลาย


ระบบ Machine Learning ใกล้ตัวเราที่พอจะนึกออก

 • Machines can see. มองเห็นเอง ตัวอย่างเช่น รถยนต์ไร้คนขับ ของ Tesla Motors
 • Machines can read.
 อ่านได้ ตัวอย่างเช่น รู้ว่าเรารีวิวหรือคอมเม้นสินค้าในทางที่ดีหรือไม่ดี
 • Machines can listen.
 ฟังได้ ตัวอย่างเช่น Siri, Cortana หรือ Google Now
 • Machines can talk. 
พูดหรือแนะนำได้ เช่น Siri, Google map navigator
 • Machines can write. เขียนได้ ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่ให้เราอัพโหลดรูปวาดขึ้นไประบบจะระบายสีให้อัตโนมัติ


เว็บขายสินค้าออนไลน์กับ Machine learning

(ข้อมูลด้านล่างเป็นการตั้งสมมุติฐานและยกตัวอย่างขึ้นมาเท่านั้น ไม่มีเว็บไซต์หรือสถิติข้อมูลที่เป็นจริง)


ตัวอย่างข้อมูลเว็บไซต์

 • เว็บไซต์ jipatashop.com (จิปาถะช๊อป.com) มีสมาชิกทั้งหมด 50,000 คน
 • มีปริมาณการเข้าชมเฉลี่ยต่อวัน 1,000 คน
 • มีสินค้าจำหน่ายออนไลน์มากกว่า 1,500 รายการ

โจทย์ในการพัฒนาระบบ Machine Learning

 • แนะนำสินค้าให้กับสมาชิกใหม่ จากข้อมูลพื้นฐาน
 • เว็บไซต์มีสินค้าหลากหลายประเภท ต้องการแนะนำสินค้าที่มีเกี่ยวข้องกันและมีโอกาสเกิดการซื้อร่วมกัน
 • วิเคราะห์พฤษติกรรมของผู้ซื้อ และแนวโน้มสินค้าที่น่าจะซื้อต่อ เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้ารายการใดรายการหนึ่ง

โจทย์ในการพัฒนาระบบ

 • แนะนำสินค้าให้กับสมาชิกใหม่ จากข้อมูลพื้นฐาน ช่วงอายุ เพศ วันเกิด
 • เว็บไซต์มีสินค้าหลากหลายประเภท ต้องการแนะนำสินค้าที่มีเกี่ยวข้องกัน
 • วิเคราะห์พฤษติกรรมของผู้ซื้อ และแนวโน้มสินค้าที่น่าจะซื้อต่อ เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้ารายการใดรายการหนึ่ง

ตัวอย่างการคิดอัลกอริทึม

 • 1. หาสินค้าที่สมาชิกเข้าชมบ่อยที่สุดหรือสินค้าที่เคยซื้อ ในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่าน
 • 2. นำข้อมูลสินค้าจากข้อ 1 ไปค้นหาสมาชิกคนอื่น ที่เคยเข้าดูสินค้าหรือเคยซื้อ เหมือนกับสมาชิกในข้อ 1 จำนวน 10 คน มีเพศเดียวกัน อายุเฉลี่ยห่างกันไม่เกิน 5 ปี ตัวอย่างเช่น สมาชิกคนที่ 1 อายุ 25 สมาชิกที่อยู่ในเกณฑ์ต้องมีอายุ 20 – 30 ปี และเป็นเพศเดียวกัน
 • 3. นำสมาชิกทั้ง 10 คนจากข้อ 2 ไปค้นหาว่า สินค้าอื่น ๆ ที่สมาชิกทั้ง 10 คนเคยเข้าชมหรือเคยซื้อ 10 อันดับแรกคือสินค้าอะไรบ้าง
 • 4. จากข้อ 3 เราจะได้สินค้าทั้งหมดคือ 10×10 = 100 ชิ้น นำสินค้าทั้ง 100 มาคิดคะแนนลำดับ สินค้าชิ้นไหนซ้ำกันมากที่สุด หรือมีการเข้าชมมากที่สุด ให้มีคะแนนแนะนำสูงที่สุด เมื่อประมวลผลแล้วอาจจะมีสินค้าแนะนำ และมีแนวโน้มที่สมาชิกในข้อ 1 จะซื้อเหลืออยู่ไม่ถึง 100 ชิ้น
 • 5. จากข้อ 1 – 4 แน่นอนว่าเมื่อเว็บไซต์มีสมาชิกมากขึ้น มีการซื้อสินค้ามากขึ้น มี attribute ใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาคำนวณได้มากขึ้น ความแม่นยำก็จะมากขึ้นตามไปด้วย

ตัวอย่างข้อมูลที่จำเป็นสำหรับระบบ

 • ข้อมูลพื้นฐาน ไอพี อายุ เพศ วันเกิด
 • หมวดหมู่ ประเภท สินค้า เรทราคาที่เข้าชมบ่อย
 • คำหลัก แท็ก คีเวิร์ดที่ใช้ค้นหาสินค้า
 • สินค้าที่กดติดตาม คอมเมนต์ หรือแชร์
 • และสถิติข้อมูลอีกเยอะแยะมากมายที่จะช่วยให้กลไกการคำนวณแม่นยำมากขึ้น

จะเห็นได้ว่า จากการตั้งสมมุติฐานและยกตัวอย่างอัลกอริทึมด้านบนนั้น การทำระบบ machine learning จะเป็นการนำข้อมูลสถิติมาคิดคำนวณหาผลลัพธ์ที่มีความน่าจะเป็นที่สุด โดยใช้พฤษติกรรมของคนหรือสมาชิกเว็บไซต์ ยิ่งสมาชิกในเว็บไซต์มี activity log มากเท่าไหร่ ข้อมูลก็จะยิ่งมีปริมาณที่สูงขึ้นไปตามลำดับ ยิ่งมีปริมาณข้อมูลสูงขึ้นมากเท่าไหร่ ความแม่นยำในการคาดเดาก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น

รวมเว็บไซต์ ประเภทของเว็บไซต์บนโลกใบนี้... รวมเว็บไซต์ ประเภทของเว็บไซต์บนโลกใบนี้ เคยสงสัยไหมครับว่าเว็บไซต์ที่มีมากมายอยู่บนโลกนี้ ถ้าแยกออกมาเป็นประเภทของเว็บไซต์ จะมีกี่ประเภทเว็บไซต์ ว...
เทคนิคเพิ่มความเร็วเว็บไซต์ Google Page Speed ด้วย... เทคนิคเพิ่มความเร็วเว็บไซต์ Google Page Speed ด้วย Google Fonts เทคนิคเพิ่มความเร็วเว็บไซต์ Google Page Speed Insight ตอน : Google Fonts ทดสอบโดยใช้ ...
เว็บไซต์นี้ ทำจากอะไร วิธีดูว่าเว็บไซต์ ทำจากภาษา ... เว็บไซต์นี้ ทำจากอะไร วิธีดูว่าเว็บไซต์ ทำจากภาษา ปลั๊กอิน เฟรมเวิร์ค อะไร เว็บไซต์นี้ ทำจากอะไร วิธีดูว่าเว็บไซต์ ทำจากภาษา ปลั๊กอิน เฟรมเวิร์ค อะ...
วิธีทำเว็บ ให้โหลดเร็ว เทคนิคเพิ่มความเร็วให้เว็บไ... วิธีทำเว็บ ให้โหลดเร็ว เทคนิคเพิ่มความเร็วให้เว็บไซต์ วิธีทำเว็บ ให้โหลดเร็ว เคยไหมครับที่คลิกลิงค์ข่าวจาก facebook เพราะอ่านคำโปรยแล้ว อยากจะเข้...

By codebee

- Programmer & Writer