Infographic เข้าใจข้อมูลบริการของเราได้ภายใน 1 นาทีรับทำ Infographic
รับทำ Infographic

ลูกค้าสามารถเข้าใจข้อมูลบริการของเราได้ภายใน 1 นาที ?

Infographic ( วีดีโอ รูปภาพ )

infographic ย่อมาจากคำว่า information graphic คือรูปภาพที่สื่อความหมายแทนข้อมูลปริมาณมาก ๆ สรุปย่อให้อยู่ในรูปภาพ

รับทำ Infographic

การทำอินโฟกราฟฟิค คือการนำข้อมูลมาสรุปสั้น ๆ ให้เข้าใจโครงสร้างโดยรวมได้ง่าย และรวดเร็วในรูปแบบของ
สัญลักณษ์ หรือกราฟ ทั้งในรูปแบบของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จะดีแค่ไหนถ้าคนสามารถเข้าใจข้อมูลบริการของเราได้
ภายใน 1 นาที โดยไม่ต้องเสียเวลาเปิดหน้าเว็บเป็นสิบ ๆ หน้า ข้อมูลทั้งหมด เราให้บริการเกี่ยวกับอะไร บริการเราดี
อย่างไร เราอยู่ที่ไหน จะติดต่อได้อย่างไร อินโฟกราฟฟิคจะสามารถตอบทุกคำถามหรืออธิบายในระยะเวลาสั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ของอินโฟกราฟฟิค

  • มีความน่าสนใจ ดึงดูดให้อ่าน เพราะใช้รูปภาพในการทำเสนอมากว่าตัวหนังสือ
  • ใช้เวลาในการทำความเข้าใจเนื้อหาปริมาณมาก ๆ ได้รวดเร็ว
  • เป็นการสรุปใจความสำคัญจากเนื้อหาให้สั้นลงและเข้าใจได้ง่ายขึ้น
  • สื่อสารกับผู้คนได้หลากหลาย ทุกเพศ ทุกวัย เพราะใช้รูปภาพในการดำเนินเรื่องเป็นหลัก
  • อินโฟกราฟฟิคสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกเนื้อหาหรือแต่ละประเภทธุรกิจ

ประเภทของอินโฟกราฟฟิค

  • อินโฟกราฟฟิคแบบรูปภาพ ( infographic ) สรุปเนื้อหาลงในหนึ่งหน้าโดยการใช้ ไอคอน รูปภาพและข้อความ
  • อินโฟกราฟิคแบบวีดีโอ ( Video infographic ) สรุปเนื้อหาในวีดีโอ โดยใช้รูปภาพ ข้อความ และเสียง
  • แอนิเมทอินโฟกราฟิค ( Animate infographic ) สรุปเนื้อหาเป็นรูปภาพแบบมี Gif Animation อยู่ในเนื้อหา
  • อินเตอแรคทีฟ อินโฟกราฟิค ( Interactive infographic ) สรุปเนื้อหาที่มีการโต้ตอบกับผู้อ่านในลักษณะเป็นเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น

By codebee

- Programmer & Writer