วิธีติดตั้ง-PhantomJS-ผ่าน-SSH-Command

วิธีติดตั้ง PhantomJS ผ่าน SSH Command

วิธีติดตั้ง PhantomJS ผ่าน SSH Command สำหรับ PhantomJS นั้น มีความสามารถในการทำงานหลัก ๆ คือ

  • Page Automation เข้าไปจัดการองค์ประกอบต่าง ๆ ในเว็บไซต์ได้
  • Screen Capture ถ่ายภาพหน้าเว็บไซต์
  • Headless Website Testing ทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ โดยไม่ต้องมี UI
  • Network Monitoring ใช้ทำการทดสอบการโหลดหน้าเว็บไซต์ ประสิทธิภาพการทำงานของหน้าเว็บไซต์

วิธีติดตั้ง PhantomJS ผ่าน SSH บน Linux Server

เริ่มต้นให้ตรวจสอบก่อนว่า Server ที่เราจะติดตั้งเป็นระบบปฏิบัติการอะไร จากนั้นเลือก package ที่จะดาวน์โหลดได้ที่หน้านี้ bitbucket.org/ariya/phantomjs/downloads/

  • เปิดโปรแกรม Terminal จากนั้น ssh เข้าไปที่เครื่อง server ด้วยคำสั่ง
# ssh root@xxx.xxx.xxx
  • ทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่เราเลือกไว้ในขั้นตอนแรก ให้ตรงตามระบบปฏิบัติการ จากนั้นสั่งดาวน์โหลดไฟล์มาไว้ที่เครื่อง
[root@host ~]# wget https://bitbucket.org/ariya/phantomjs/downloads/phantomjs-2.1.1-linux-x86_64.tar.bz2
  • หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้ใช้คำสั่งแตกไฟล์ไปที่ /usr/local/share/
[root@host ~]# tar xvjf phantomjs-2.1.1-linux-x86_64.tar.bz2 -C /usr/local/share/
  • หลังจบขั้นตอนด้านบนเราสามารถเรียกใช้งาน PhantomJS ผ่านที่ /usr/local/share/ ได้ทันที แต่เพื่อไม่ให้การเรียกใช้งานกระทบกับ binary หลักของระบบ เราจะทำการลิงค์การใช้งานไปที่ Path อื่น คือ /usr/local/bin โดยใช้คำสั่ง
[root@host ~]# ln -sf /usr/local/share/phantomjs-2.1.1-linux-x86_64/bin/phantomjs /usr/local/bin
  • จากนั้นให้ทดสอบการทำงานโดยพิมพ์คำสั่งเพื่อดูเวอร์ชั่นของ PhantomJS ที่เราเพิ่งติดตั้งไป
[root@host ~]# phantomjs --version

ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ มีการแสดงตัวเลขเวอร์ชั่นออกมา แสดงว่าเราได้ติดตั้ง PhantomJS บนเครื่อง Server เรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้งาน PhantomJs สามารถสั่ง execute ได้ง่าย ๆ ด้วยคำสั่ง phantomjs และตามด้วยชื่อไฟล์ .js ที่ต้องการให้ทำงาน เช่น

[root@host ~]# phantomjs hello-world.js

สำหรับการเขียนคำสั่ง และการใช้งาน phantomjs สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หลักของ library ที่ https://phantomjs.org