วิธีลบ Log Files ในเครื่อง MacOS

Log Files คือ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ เช่นการติดตั้งหรือการถอดโปรแกรมออกจากเครื่อง หรือการเก็บข้อมูลการทำงานของโปรแกรมนั้น ๆ แสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์

หากเรามีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นานหลายปีโดยไม่มีการลบ Log files เลย ก็อาจจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราช้าลง หรือเสียพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไปกับไฟล์ที่ไม่ได้จำเป็นเลย

วิธีการลบ Log Files ใน MacOS

ให้คลิกขวาที่ Finder จากนั้นเลือกไปที่ Go To Folder
  1. ให้คลิกขวาที่ Finder จากนั้นเลือกไปที่ Go To Folder
  2. จะขึ้นหน้าต่างมา ให้เรากรอกในช่องแบบนี้ ~/Library/Logs
  3. ระบบจะพาเราไปที่ Logs Folder ให้กด CMD+A เพื่อเลือกไฟล์ทั้งหมดและคลิกขวา Move to Trash ได้เลย หรือจะเลือกลบเฉพาะ Logs บางโปรแกรมที่เราต้องการลบก็ได้
  4. จากนั้นคลิกขวาที่รูปถังขยะ Trash เลือก Empty Trash ข้อมูล Logs ที่ไม่จำเป็นก็จะหายไปจากเครื่องเรา และเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับใช้ประโยชน์อย่างอื่น

กระทู้ใกล้เคียง

ติดตั้ง ฟรี SSL และวิธีเปิดใช้งาน https ด้วย Let&#... ติดตั้ง ฟรี SSL และวิธีเปิดใช้งาน https ด้วย Let's Encrypt ผ่าน DirectAdmin ในปัจจุบันมีบริการ SSL Certificates หรือ https แบบเสียเงินซื้อรายป...
วิธี Forward Port SKYWORTH ทำ Online Server ใช้ no... การ Forward Port จะทำให้จำลอง Server ในเครื่องเรา ( Localhost ) สามารถออนไลน์ได้จริง ๆ โดยทุกคนจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ที่ติดตั้งใน localhost ผ่าน ...
วิธี Update ระบบปฏิบัติการ Android เครื่อง Samsung... ไปที่แอพ การตั้งค่า หรือถ้าเครื่องเราตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษ Setting ที่ติดมากับเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เลื่อนหาตัวเลือกที่ชื่อว่า อ...
วิธี Build ไฟล์ APK จาก React Native สำหรับติดตั้ง... สร้างไฟล์ keystore เปิดโปรแกรม command line ที่โฟลเด้อ project/android/app สำหรับเครื่อง Mac ให้คลิกขวาที่โฟลเด้อ app และเลือก New Terminal at...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.