วิธีเปิด Terminal ที่ Folder นั้น ๆ

ปกติถ้าเราจะเปิดโฟลเด้อจากคำสั่ง command line จะต้องใช้คำสั่ง cd ( change directory )
ซึ่งบางทีก็จำชื่อ path ของโฟลเด้อนั้น ๆ ไม่ได้

อีกวิธีหนึ่งก็คือการตั้งค่าให้มีคำสั่ง New Terminal at Folder เวลาคลิกขวาที่โฟลเด้อนั้น ๆ

วิธีตั้งค่าให้มีเมนู New Terminal at Folder

วิธีเปิด-New-Terminal-at-Folder

1. เปิด System Preferences และคลิกที่ “Keyboard”

2. เลือกที่แทบ “Shortcuts” เมนูซ้ายมือเลือก “Services”

3. เลือนเมนูขวามือลงมาจนเจอ “New Terminal at Folder” ติ๊กถูก

เวลาใช้งานก็คลิกขวาที่โฟลเด้อแล้วไปที่ Services->New Terminal at Folder แค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับ

By codebee

- Programmer & Writer