วิธี-Clear-Cache-ใน-Safari-Browser

โดยปกติเวลาที่เราเข้าดูเว็บไซต์ผ่านโปรแกรม Web Browser ระบบจะมีการเก็บ Cache file เอาไว้ในเครื่องของเราเอง โดยประโยชน์หลัก ๆ ของการเก็บ Cache ก็เพื่อลดการทำงานของเครื่อง Server เพิ่มความเร็วในการเรียกดูข้อมูลของผู้ใช้งาน

กรณีที่เราใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน จะมีข้อมูล Cache จำนวนมหาศาลที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องของเรา ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องเรามีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอ รวมไปถึงการประมวลผลที่ช้าลง เราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการลบ Cahce file ที่ไม่จำเป็นออกจากเครื่องได้ ซึ่งการจัดเก็บ Cache file ในแต่ละโปรแกรม Web Browser นั้นแตกต่างกัน

วิธี Clear Cache ใน Safari

1.ก่อนอื่นต้องเปิดใช้งาน develop menu โดยให้เปิดโปรแกรม Safari ขึ้นมา จากนั้น คลิกที่คำว่า ‘Safari’ มุมซ้ายบนของหน้าจอ เลือกไปที่ Preferences -> Advanced

2.ในส่วนของเมนู Advanced ให้ติ๊กถูกที่เมนู ‘Show Develop menu in menu bar’ จะสังเกตุว่า ในส่วน top menu ของ Safari จะมีเมนูชื่อว่า ‘Develop’ โผล่มา

3. ถ้าเราต้องการ Clear Cache ของหน้าเว็บไซต์นั้น ๆ คือ ต้องการให้ข้อมูลที่โหลดมาแสดงนั้น เป็นข้อมูลใหม่ที่มีการอัพเดทจากฝั่ง Server ให้เลือกไปที่เมนู Develop -> Empty Caches จากนั้นกดปุ่ม Refresh หรือกด Command + R เพื่อให้ Safari โหลดข้อมูลที่สดใหม่จาก Server

4. การกดปุ่ม ‘Empty Caches’ เป็นการลบข้อมูลเก่าในหน้าเว็บไซต์ที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอ์ของเราเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการลบประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ กรณีที่เราต้องการลบประวัติการเช้าชม หรือลบรายการเว็บไซต์ที่เราเข้าชมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ให้ไปที่เมนู History -> Clear History จากนั้นเลือกระยะเวลา รายการประวัติเว็บไซต์ที่เราต้องการลบ

Clear Cache คือการลบข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ที่เราเคยเข้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

Clear History คือการลบรายชื่อเว็บไซต์ที่เราเคยเข้าชมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ข้อมูลทั้ง 2 ส่วนถูกเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา การลบข้อมูล Cache จะทำให้เราเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลบนเครื่องของเรา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องให้ดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน การเข้าชมเว็บไซต์ที่เราเคยเข้าใช้งานประจำ ก็จะใช้เวลาในการโหลดข้อมูลในครั้งแรกเพิ่มมากขึ้น และจะเป็นการเริ่มเก็บข้อมูล Cache ของแต่ละเว็บไซต์ ไว้ในเครื่องใหม่ทั้งหมด


By codebee

- Programmer & Writer