วิธี Forward Port SKYWORTH ทำ Online Server ใช้ no-ip และ xampp

การ Forward Port จะทำให้จำลอง Server ในเครื่องเรา ( Localhost ) สามารถออนไลน์ได้จริง ๆ โดยทุกคนจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ที่ติดตั้งใน localhost ผ่าน ip เครื่อง หรือผ่าน Mapping Name คือโดเมนของ no-ip

ขั้นตอนการสมัครใช้งานและตั้งค่า ( ใช้ noip + xampp + SKYWORTH )

 • สมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ noip.com และยืนยันอีเมล
 • เข้าสู่ระบบ เลือกไปที่ Dynamic DNS -> Create Hostname ตั้งชื่อ host name และกดปุ่ม Create Hostname
 • จากนั้นให้เปิด XAMPP Manager ขึ้นมาเพื่อเปลี่ยน Port Apache Server ตามต้องการ เลือกไปที่ Apache Web Server -> Configure ใส่ตัวเลขพอร์ตที่เราต้องการเข้าไป กด Restart Apache Server
 • เข้าระบบ SKYWORTH Router โดยพิมพ์ไอพี 192.168.1.1 ที่ Browser โดย Username คือ admin ส่วนรหัสผ่านจะแสดงในรูปภาพ
 • จากนั้นไปที่เมนู Application -> Port Forwarding Virtual Server ตัวอย่างตามรูปด้านล่าง
 • ในหัวข้อ Port Forwarding ให้เลือกและใส่ข้อมูลตามด้านล่างครับ
 1. Interface เลือกเป็น 1_TR069_INTERNET_R_VID_100
 2. เลือก Custom Service
 3. Protocol เลือกเป็น TCP
 4. External Start Port ใส่พอร์ตที่เราตั้งไว้ใน xampp apache คือ 8080
 5. External End Port ใส่พอร์ตที่เราตั้งไว้ใน xampp apache คือ 8080
 6. Internal Start Port ใส่พอร์ตที่เราตั้งไว้ใน xampp apache คือ 8080
 7. Internal End Port ใส่พอร์ตที่เราตั้งไว้ใน xampp apache คือ 8080
 8. Internal IP ใส่ไอพีเครื่องเรา ถ้าเป็น Window ให้ใช้คำสั่ง ipconfig ดูใน command prompt ถ้าเป็น MacOS ให้ไปที่ System Preferance -> Network เลือกเครือข่ายที่เราใช้งานและสังเกตุตรง Status ขวามือจะมีหมายเลขไอพีแสดงอยู่
 9. Mapping Name ให้กรอกโดเมนที่เราสร้างไว้ของ noip.com เช่น codebee.ddns.net เป็นต้น

วิธีทดสอบการทำงาน

หากอยู่ในเครือข่ายเดียวกันให้ทดสอบเข้าเว็บไซต์ผ่านไอพีตามด้วยเลขพอร์ตเช่น

http://192.168.1.22:8080

หากต้องการทดสอบเข้าผ่าน noip โดเมนให้เข้าโดยไม่ใช้เครือข่ายอินเตอร์เนตเดียวกัน หากเป็นเครื่องที่อยู่ในเครือข่ายอินเตอร์เนตเดียวกันกับเครื่อง Server จะไม่สามารถเข้าใช้งานผ่านโดเมนได้


By codebee

- Programmer & Writer