ใน MySQL เราสามารถ Query ข้อมูลมาแสดงผล แบบกำหนดช่วงเวลาที่เกิดขึ้นของข้อมูลแต่ละ row ได้ เพื่อจำกัดขอบเขตของข้อมูล ซึ่งอาจจะใช้สำหรับการออกรายงานตามช่วงเวลา หรือ การแสดงผลของข้อมูลตามช่วงเวลานั้น ๆ ได้

ใช้ DATE_SUB() เรียกดูข้อมูลแบบกำหนดช่วงเวลาย้อนหลัง ( ลบวันเวลา )

ใช้คำสั่ง NOW(), BETWEEN และ INTERVAL DAY เรียกดูข้อมูลย้อนหลังไป 5 วัน นับจากวันเวลาปัจจุบัน โดยนำเวลามาคำนวณด้วย เขียนคำสั่งได้ดังนี้

ใช้คำสั่ง CURDATE(), BETWEEN และ INTERVAL DAY เรียกดูข้อมูลย้อนหลังไป 5 วัน นับจากวันปัจจุบัน โดยไม่นำเวลามาคำนวณด้วย เขียนคำสั่งได้ดังนี้

ใช้ DATE_ADD() เรียกดูข้อมูลแบบกำหนดช่วงเวลาเพิ่มขึ้น ( บวกวันเวลา )

ใช้คำสั่ง DATE_ADD, BETWEEN และ INTERVAL DAY เรียกดูข้อมูลตั้งแต่วันที่ 2020-10-10 บวกเพิ่ม 5 วัน จนถึงวันที่ 2020-10-15 โดยข้อมูลที่เป็น ‘2020-10-10’ ให้เราแทนค่าด้วยตัวแปรที่ต้องการ โดยเขียนคำสั่งได้ดังนี้

MySQL ความต่างระหว่าง LEFT, RIGHT, INNER และ OUTER... จากบทความเรื่องการใช้งาน UNION เพื่อรวมข้อมูลมากกว่า 2 ตาราง ใน MySQL การใช้งาน UNION ใน MySQL คำสั่งการ JOIN ข้อมูลใน MySQL นั้น จะแตกต่างจากคำส...
บันทึก Emoji ด้วย MySQL ได้ทั้งใน iOS และ Android... บันทึก Emoji ด้วย MySQL ได้ทั้งใน iOS และ Android บันทึก Emoji ด้วย MySQL ได้ทั้งใน iOS และ Android สังเกตุไหมครับว่า keyboard บนมือถือทั้ง iOS ...
วิธีใช้งาน UNION ใน MySQL เพื่อควบรวมข้อมูลหลายตาร... คำสั่ง UNION ใน MySQL เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการรวมข้อมูลในตารางฐานข้อมูล ที่มีความคล้ายกัน ตั้งแต่ 2 ตารางขึ้นไป โดยผลลัพธ์ที่ได้ จะอ้างอิงตามชื...
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ที่ง่ายและเร็ว สำหรับ MacOS... โปรแกรมจัดการฐาน ปกติเวลาที่เราจะจัดการฐานข้อมูลบน Remote servers ถ้าไม่ติดตั้งโปรแกรมเสริมเพิ่มเติม ก็จะเป็นการใช้งานผ่านซอฟต์แวร์อย่าง phpmyadm...

By codebee

- Programmer & Writer