สร้าง-NFT-Marketplace

[ทดลอง] สร้าง NFT Marketplace

[ทดลอง] สร้าง NFT Marketplace

NFT ย่อมากจาก Non-Fungible Token แปลว่า เหรียญดิจิทัลที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ในสิ่งของนั้น ๆ กล่าวคือ สินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งที่สามารถเปลี่ยน “งานศิลปะ” “เพลง” “ไอเทมในเกม” เป็นต้น ให้อยู่ในรูปแบบของ “เหรียญ ( Token ) ” ทำงานอยู่บนเทคโนโลยี “บล็อกเชน” สามารถตรวจสอบความเป็นเจ้าของได้ และซื้อขายบนระบบดิจิทัลได้

  • โครงสร้างต้นแบบ opensea.io ( NTF Marketplace )
  • สกุลเงิน Ether ( Ethereum (ETH) Blockchain )
  • ใช้กระเป๋าเงิน MetaMask ( Wallet )
  • สร้างไฟล์ IPFS ( Interplanetary File System )
  • นำไฟล์ IPFS มา Mint Token ( กระบวนการสร้างเหรียญ NFT เข้าสู่ Blockchain Smart Contract โดยระบุ Contract Address )

Link ที่เกี่ยวข้อง

https://opensea.io

https://metamask.io

https://ethereum.org

Leave a Reply