สาเหตุที่ทำให้เกิด-Error-Premature-end-of-script-headers

สาเหตุที่ทำให้เกิด Error Premature end of script headers เป็น Error ที่ค่อนข้างหาสาเหตุยากครับ มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิด Error แบบนี้

เกิดขึ้นเพราะอะไร

สาเหตุเกิดจาก PHP ไฟล์ของหน้าเว็บไซต์นั้น ทำงานได้ไม่จบไฟล์ หรือหยุดทำงานกลางคันก่อนที่จะส่ง output ไปแจ้งฝั่ง server ทำให้หน้านั้น ค้างการทำงานอยู่อย่างนั้น

สาเหตุที่เป็นไปได้ ที่คาดว่าทำให้เกิดปัญหา

  • PHP Version Changes มีการเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ PHP อาจจะลด หรือเพิ่มไปจากเวอร์ชั่นที่เสถียร ( แก้ฝั่ง Server & Software )
  • Required File Path Changes มีการเปลี่ยน path หรือเปลี่ยนชื่อ ของไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้งานในหน้านั้น ( แก้ฝั่ง Software )
  • CPU and Memory Limits ใช้งาน CPU หรือ Memory เกินขีดจำกัด ใช้เยอะไป ให้ปรับลดให้ได้ ( แก้ฝั่ง Server และ Software )
  • Thirdy Party Apache Modules ปัญหาจากการติดตั้ง modules หรือ extension แล้วกระทบกับการทำงานของ php script ( แก้ฝั่ง Server )
  • HUGE Log File ปัญหาเกิดจากเก็บไฟล์ Log PHP มีขนาดใหญ่เกินไป ( แก้ฝั่ง Server )
  • Permissions ปัญหาเกิดจาก Permission มีการตั้งค่าสิทธิ์การทำงานของไฟล์ไม่ถูกต้อง ( แก้ฝั่ง Server )

By codebee

- Programmer & Writer