สาเหตุที่ทำให้เกิด-Error-Premature-end-of-script-headers

สาเหตุที่ทำให้เกิด Error Premature end of script headers

สาเหตุที่ทำให้เกิด Error Premature end of script headers เป็น Error ที่ค่อนข้างหาสาเหตุยากครับ มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิด Error แบบนี้

เกิดขึ้นเพราะอะไร

สาเหตุเกิดจาก PHP ไฟล์ของหน้าเว็บไซต์นั้น ทำงานได้ไม่จบไฟล์ หรือหยุดทำงานกลางคันก่อนที่จะส่ง output ไปแจ้งฝั่ง server ทำให้หน้านั้น ค้างการทำงานอยู่อย่างนั้น

สาเหตุที่เป็นไปได้ ที่คาดว่าทำให้เกิดปัญหา

  • PHP Version Changes มีการเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ PHP อาจจะลด หรือเพิ่มไปจากเวอร์ชั่นที่เสถียร ( แก้ฝั่ง Server & Software )
  • Required File Path Changes มีการเปลี่ยน path หรือเปลี่ยนชื่อ ของไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้งานในหน้านั้น ( แก้ฝั่ง Software )
  • CPU and Memory Limits ใช้งาน CPU หรือ Memory เกินขีดจำกัด ใช้เยอะไป ให้ปรับลดให้ได้ ( แก้ฝั่ง Server และ Software )
  • Thirdy Party Apache Modules ปัญหาจากการติดตั้ง modules หรือ extension แล้วกระทบกับการทำงานของ php script ( แก้ฝั่ง Server )
  • HUGE Log File ปัญหาเกิดจากเก็บไฟล์ Log PHP มีขนาดใหญ่เกินไป ( แก้ฝั่ง Server )
  • Permissions ปัญหาเกิดจาก Permission มีการตั้งค่าสิทธิ์การทำงานของไฟล์ไม่ถูกต้อง ( แก้ฝั่ง Server )