เขียนแอพด้วย ionic framework : ตอน 1 ติดตั้ง Node.js

1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง npm ( node package manager ) ที่เว็บ https://nodejs.org
เลือกตัวติดตั้งให้ตรงกับ os ที่เราใช้ ในทีนี้ผมใช้ osx

ติดตั้ง node.js

2. ตอนติดตั้งตัวโปรแกรมจะแจ้งเราว่า ติดตั้งไว้ที่ไหน ให้เราจำไว้ด้วยนะครับบน osx ติดตั้งไว้ที่ usr/local

ติดตั้ง node.js

3. หลังติดตั้งเสร็จแล้ว ก็เปิด finder ไปตามไดเรคทอรี่ที่ตัวโปรแกรมแจ้งไว้ก่อนหน้านี้คือ usr/local

ติดตั้ง node.js

4. เปิด terminal ครับ บนเครื่อง mac ให้คลิ๊กขวาที่โฟลเด้อ bin ไปที่ services->New Terminal at Folder

ติดตั้ง node.js

5. ตรวจสอบว่า Node.js ถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้ว พิมพ์คำสั่ง

$ npm 

ถ้าการติดตั้งปกติดีจะแสดงดังภาพด้านล่างครับ

ติดตั้ง node.js
ติดตั้ง node.js

6. พิมพ์คำสั่ง

$ npm -version

สำหรับดูว่า node.js ที่เราติดตั้งเป็นเวอร์ชั่นอะไร เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งครับผม

ติดตั้ง node.js

ตอน 2 ติดตั้ง CORDOVA และ IONIC FRAMEWORK

เขียนแอพด้วย ionic framework : ตอน 2 ติดตั้ง cordova และ ionic framework

By codebee

- Programmer & Writer