เขียนแอพด้วย ionic framework : ตอน 2 ติดตั้ง cordova และ ionic framework

1. ดูคำสั่งการติดตั้ง ionic framework ได้ที่เว็บหลักของเขาได้เลยครับ http://ionicframework.com

พิมพ์คำสั่ง

$ sudo npm install -g cordova ionic 

คือติดตั้งพร้อมกันทั้ง ionic และ cordova ถ้ากลัวโหลดนาน เนตไม่ดี ก็แยกติดตั้งทีละอย่างก็ได้ครับ

$ sudo npm install -g cordova
$ sudo npm install -g ionic

เนื่องจากการติดตั้ง ionic framework และ cordova ต้องการการเข้าถึงในระดับ
superuser เราเลยต้องใช้คำสั่ง sudo นำหน้าด้วยนะครับ su do = super user do

ติดตั้ง ionic framework

ตามรูปคือ ผมใส่รหัสผิดครั้งแรกครับมันเลยขึ้น sorry, try again ไม่ต้องสนใจ ก็ใส่ใหม่ให้ถูกไปครับ
เสร็จแล้วก็รอ ๆ มันโหลดข้อมูลครับ ใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมคร ตามสภาพความเร็วเนตเรา

2. พอโหลดเสร็จตัว terminal ก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้ครับ
เป็นโครงสร้างโดยรวมของ node.js,ionic,cordova ที่ทำงานร่วมกัน

ติดตั้ง ionic framework

ต่อไปเราจะมาทดสอบสร้าง ionic project และขั้นตอนการ emulate กันครับ

เขียนแอพด้วย ionic framework : ตอน 3 สร้าง ionic project

By codebee

- Programmer & Writer