เว็บไซต์หน่วยงานราชการ

แนะนำ เว็บไซต์หน่วยงานราชการ ให้ข้อมูลสำคัญกับประชาชน

หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานราชการนั้น แยกออกเป็นหลายหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบและเก็บข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของประชาชนภายในประเทศ ข้อมูลบางอย่างไม่สามารถเผยแพร่ได้ แต่ก็มีข้อมูลบางส่วนที่สามารถเปิดเผยต่อประชาชนทั่วไปได้

วันนี้จะมาแนะ เว็บไซต์หน่วยงานราชการ ที่ได้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปค้นหาตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ได้

  • สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประชากรทั้งหมดในประเทศไทย เช่น จำนวนประชากร ชาย หญิง จำนวนการเกิด จำนวนการตาย จำนวนบ้านครัวเรือน และอื่น ๆ สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth/#/view
  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใช้สำหรับตรวจสอบรายชื่อบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญของบริษัท การเสียภาษีแต่ละปี รายได้ กำไร ขาดทุน กรรมการบริษัท สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ https://datawarehouse.dbd.go.th
  • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใช้สำหรับตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์ หรือเลข อย. ข้อมูลบริษัทที่ผลิต ขาย หรือให้บริการ สินค้ามีการอนุญาติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างถูกต้องหรือไม่ เลข อย. ถูกต้องหรือไม่ สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ https://porta.fda.moph.go.th/fda_search_all/main/search_center_main.asp

Leave a Reply