โปรแกรมออกแบบหมวก ออนไลน์

[แนะนำ] เว็บไซต์ โปรแกรมออกแบบหมวก ออนไลน์

โปรแกรมออกแบบหมวก หมวก เป็นสิ่งที่ใส่สวมใส่บนศีรษะเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ เช่นใส่เพื่อป้องกันสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เช่น แสงแดด ฝน เพื่อเฉลิมฉลองหรือเหตุจำเป็นเกี่ยวกับศาสนา เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อประดับเป็นแฟชัน ในอดีต หมวกใช้บ่งบอกสถานะทางสังคม ในทางการทหาร ใช้หมวกเพื่อแสดงถึงชาติ ตำแหน่ง และ/หรือ ยศของทหารนายนั้น ๆ

สำหรับโรงงานที่รับผลิตหมวกตามความต้องการของลูกค้า รูปแบบหมวกที่แตกต่างกัน ขนาดที่แตกต่างกัน ทรงหมวกที่แตกต่างกัน หรือเนื้อผ้าที่อาจจะมีรายละเอียดปีกย่อยที่หลากหลาย การจะออกแบบและนำเสนอ และแก้ไขงานให้ถูกใจลูกค้าในแต่ละครั้ง อาจจะต้องใช้เวลาและรวมไปถึงต้องใช้บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบปรับแต่งหมวกให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ยาก

แต่วันนี้เราขอแนะนำเว็บไซต์สำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบหมวกได้ง่าย ๆ ผ่านโปรแกรมออกแบบหมวกออนไลน์ ที่ชื่อว่า capdstudio.com

โปรแกรมออกแบบหมวกที่ทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบได้ทุกส่วนของหมวก

รูปแบบหมวกที่สามารถปรับได้

 • หมวกแก๊ป 6 ชิ้น
 • หมวกแก๊ป 5 ชิ้น
 • หมวกฮิปฮอป 6 ชิ้น
 • หมวกฮิปฮอป 5 ชิ้น

ทรงหมวกที่สามารถปรับได้

 • ผ้าทั้งใบ
 • ทรงตาข่ายเส้นเดี่ยว
 • ทรงตาข่ายเส้นคู่
 • ทรงตาข่ายแซนวิช

เนื้อผ้าที่สามารถเลือกได้

 • ผ้าคอตตอนพีช 20×10
 • ผ้าคอตตอนพีช 7×7
 • ผ้าเวสปอยท์
 • ผ้าดีวาย
 • ผ้าชาลี
 • ผ้าลีวาย
 • ผ้าคอมทวิว 072
 • ผ้ามองตากูร์
 • ยีนส์ 14 ออนส์

องค์ประกอบทั้งหมดของหมวกที่สามารถปรับเปลี่ยนสี ขนาด หรือใส่โลโก้เข้าไปได้

 • วัสดุชิ้นหน้า
 • สีหัวหมวก
 • ปีกหมวก
 • สายปรับ
 • กระดุม
 • ปักตาไก่
 • ด้านใน
 • ด้ายเย็บ

สามารถสมัครสมาชิก และใช้งานได้ที่ www.capdstudio.com

Leave a Reply