Month: November 2015

การติดตั้ง google adword conversion tracking

การติดตั้ง google adword conversion tracking Conversion tag จะช่วยให้เรารู้ว่างบประมาณในการทำโฆษณาของเราที่เสียไปคุ้มค่าแค่ไหน เราสามารถใช้ประโยชน์หลักจาก google conversion tracking ได้ดังนี้ครับ

ทำ Wireframe แนะนำโปรแกรมทำ Wireframe และ Mockup

ทำ Wireframe แนะนำโปรแกรมทำ Wireframe และ Mockup ในขั้นตอนของการพัฒนา หลังจากขั้นตอนการค้นหาและรวบความข้อมูล การเสนอไอเดียกับลูกค้า รวมไปถึงการเก็บ requirement จากลูกค้าเสร็จแล้ว ขึ้นต่อไปคือ การสรุปรวมไอเดียต่าง ๆ จากการพูดคุยกันในทีมและกับลูกค้าให้กลายเป็น Wireframe หรือ Mockup การทำ…

ลดขนาดรูปภาพ ให้เล็กสุด ๆ ด้วย compressor.io

ลดขนาดรูปภาพ ให้เล็กสุด ๆ ด้วย compressor.io เวลาทำเว็บแล้วต้องใช้รูป background ใหญ่ ๆ หรือเว็บที่มี gallery ภาพ ปัญหาที่ตามมาคือ ทำให้การเข้าชมเว็บไซต์ของเราช้าลง โหลดนานขึ้น ปัญหานี้การจะส่งผลให้ คนเข้าชมเว็บน้อยลง หรือรอโหลดไม่ไหว ปิดหน้าเว็บเราไปเสียก่อน การลดขนาดรูปภาพที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลง…