Month: August 2020

รวมฟรี สุดยอด WordPress Theme ปี 2020

เราได้รวบรวม WordPress Theme ที่ได้รับความนิยมที่สุดในครึ่งปี 2020 โดยคิดจากยอดดาวน์โหลดและยอดรีวิว และเลือกโดยคัดธีมที่มี Performance ดีที่สุด โดยใช้ Pingdom Tool ในการทดสอบ และด้านล่าง คือรายการ WordPress Theme ที่เราได้คัดสรรมาไว้ให้ใช้งานกัน 1. Astra…

Codeigniter 4 วิธีลบ Public ออกจาก URL

ใน Codeigniter เวอร์ชั่น 4 จะมีโฟลเด้อ public โผล่มา เพื่อให้เราใช้งานในเวอร์ชั่น development ( เวอร์ชั่นที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา ยังไม่ได้เปิดใช้งานจริง ) และเมื่อนำโปรเจคไปใช้งานจริง เราอาจจะไม่ต้องการให้ชื่อโฟลเด้อ public แสดงบน url วิธี ลบโฟลเด้อ…

ข้อแตกต่างระหว่าง Codeigniter 4 vs Codeigniter 3 และพื้นฐานการใช้งาน

เกริ่นก่อนว่า Codeigniter เป็น PHP MVC Framework ตัวแรก ๆ ที่เกิดขึ้นและเป็นเฟรมเวิร์คหลักในการพัฒนาเว็บไซต์ ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก Codeigniter เวอร์ชั่นแรกที่เปิดให้ใช้งาน เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2006 และเวอร์ชั่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ เวอร์ชั่น 3 เปิดให้ใช้งานเมื่อปี 2015 หรือเมื่อ…

ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด

ใบเสร็จรับเงิน หรือ Receipt คือ เอกสารที่ผู้รับเงิน ( ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ) จะต้องออกให้กับผู้ชำระเงิน ( ลูกค้าหรือผู้ซื้อสินค้า ) เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้มีการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยองค์ประกอบภายในใบเสร็จรับเงินนั้น จะต้องประกอบไปด้วย ข้อมูลผู้รับเงิน และ ผู้ชำระเงิน อย่างละเอียด พร้อมทั้งระบุ…

Codeigniter วิธีใช้ Route กำหนดเส้นทาง และทำ URL ให้สวยงาม

Route ใน Codeigniter Framework ( รวมถึงเฟรมเวิร์คอื่น ๆ ด้วย ) คือ ตัวช่วยในการปรับแต่ง URL หรือ กำหนดเส้นทางการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ช่วยทำให้ URL สั้นลง ปรับแต่ง URL ให้สวยงามเข้าใจได้ง่าย…