Month: September 2020

วิธีใช้งาน Github Desktop ร่วมกับ Gitlab Repository

หลังจากที่ไมโครซอฟต์ซื้อกิจการ github ในปี 2018 นักพัฒนาหลาย ๆ ท่านก็หันไปใช้งาน gitlab แทน สำหรับนักพัฒนาที่คุ้นเคยกับการใช้ git command line ก็คงไม่ได้รับผลกระทบอะไร แต่สำหรับคนที่ไม่ใช่สาย dev ซึ่งอาจจะเป็น designer, project manager…

สลิปเงินเดือน ( Payslip ) คืออะไร

สลิปเงินเดือน ( Payslip ) คือ เอกสารแสดงรายการ รายได้ และรวมไปถึงรายการหัก ที่ทางผู้ประกอบการหรือบริษัทออกให้กับลูกจ้าง หรือพนักงานของบริษัท สำหรับผู้ประกอบการ สลิปเงินเดือน ถือเป็นหลักฐานในการชำระค่าจ้างให้กับพนักงาน และในทางบัญชี ถือเป็นหลักฐานแสดงรายการค่าใช้จ่ายของบริษัท สำหรับพนักงาน สลิปเงินเดือน สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อกับทางธนาคารได้ โดยลักษณะของสลิปเงินเดือนถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ จะต้ององค์ประกอบของข้อมูลดังต่อไปนี้…

สรุปปัญหา html2canvas กับข้อความภาษาไทย

html2canvas คือ html5 javascript library ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานสำหรับการแปลงข้อมูลในภาษา html ให้กลายเป็นข้อมูลรูปภาพ png, jpg, pdf ตัว library สามารถทำงานได้อย่างดีกับข้อความในภาษาอังกฤษเมื่อต้องแปลงข้อมูลใน html div เป็นรูปภาพ แต่จะมีปัญหากับภาษาแบบ Non-Latin เช่น…