Month: November 2020

Safari วิธี Clear Cache และ Web Data ใน iPhone แบบถอนรากถอนโคน

ทุกครั้งที่เราเข้าชมเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตามบนโลกอินเตอร์เนต ระบบจะมีการเก็บประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ และข้อมูลที่จำเป็นบางส่วนไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราอัตโนมัติ การเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องของเรา ก็เพื่อให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์ในครั้งต่อ ๆ ไป สะดวกกับผู้ใช้งานมากขึ้น เช่น การแสดง autocomplete กรณีที่เราพิมพ์ url ของเว็บไซต์ หรือค้นหาภายในเว็บไซต์ การโหลดเนื้อหาเดิมที่เร็วมากขึ้น เพราะมีการเก็บข้อมูล Cache…

[INVOICE] ทำใบแจ้งหนี้ QR Payment ชำระเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์

INVOICE หรือ ทำใบแจ้งหนี้ คือ เอกสารทางการค้า ที่ลงเวลา รายการสินค้าหรือบริการ ระบุเงื่อนไขข้อตกลง ช่องทางการชำระเงิน เป็นเอกสารที่ผู้ขายออกให้กับผู้ซื้อ สำหรับแจ้งยอดการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ สมัยใหม่ มีการแนบรหัส คิว อาร์ หรือ QR Code Payment…