Category: Yii Framework

Yii Framework ย่อมาจากคำว่า “Yes It Is” เป็นอีกหนึ่ง PHP MVC Framework ที่ได้รับความนิยม
ไม่แพ้ Codeiginter Framework และ Laravel Framework การศึกษาการใช้งาน MVC Framework สมัยใหม่

นั้น โดยหลัก ๆ แล้วไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนัก ความแตกต่างหลัก ๆ ของเฟรมเวิร์คส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของรูปแบบ
การเขียนและการทำงาน ที่ให้ความสำคัญแต่ละส่วนที่แตกต่างกัน CI เน้นการใช้งานง่าย ยังคงรูปแบบการเขียนที่ใกล้
เคียงกับภาษา PHP ไว้อยู่ ส่วน Laravel จุดเด่นที่ความปลอดภัยเมื่อใช้ syntax ของ framework เขียนโค๊ดสั้น
Router สะอาดตา การศึกษาไว้หลาย ๆ เฟรมเวิร์คก็ทำให้เราสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบและขนาดของโปรเจคได้


บริษัท โค๊ดบี จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ไอที โซลูชั่น ให้บริการ ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น ทำการตลาดแบบออนไลน์
ออกแบบและจัดทำสื่อโฆษณา บน Facebook และ Google จากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจาก Google ทั้งงาน SME
( Small And Medium Enterprise ) ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ด้วยโจทย์ใหม่ๆ ที่ยากและท้าทาย ทีมงานพยายามสรรค์สร้าง
ผลงานทุกชิ้นด้วยความสร้างสรรค์ และเพิ่มความแปลกใหม่ ตลอดจนใส่ใจในทุกรายละเอียดของผลงานเพื่อความพึงพอใจ
ของลูกค้ามากที่สุด ท่านจึงสามารถไว้วางใจงานทุกชิ้นที่มอบให้กับทาง โค๊ดบี ดูแล.

ณ วันนี้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ บริษัทเอกชน นักลงทุนหรือผู้ที่ต้องการเริ่มทำธุรกิจ
แบบออนไลน์ และหน่วยงานชั้นนำมากมายทั้งในและต่างประเทศ ให้ดูแลและออกแบบ ผลิตสื่อออนไลน์ที่สนับสนุนแนว
ความคิดขององค์กร ทีมงานยังคงจะพยายามรักษามาตรฐานการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อประโยชน์สูงสุดและตอบแทนความไว้วางใจของลูกค้าให้มากที่สุด

Website Development บริการจัดทำเว็บไซต์
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ในรูปแบบ Customer Customize ทำเว็บไซต์ที่ลูกค้าเป็นคนกำหนดรูปแบบและทิศทางเอง
เพราะเราเชื่อว่า ไม่มีใครเข้าใจธุรกิจของลูกค้าได้ดีเท่ากับตัวของลูกค้าเอง บริษัทเน้นพัฒนาเว็บไซต์เพื่อทำให้เกิด
ผลลัพธ์เป็นบวกกับธุรกิจมากที่สุด พัฒนาเว็บขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) ทั้งในส่วน Frontend และ Backend

Application Development บริการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น ทั้งในรูปแบบ Web Application, Mobile Application, Desktop Application
พัฒนาแอพพลิเคชั่นตามความต้องการ และตรงกับธุรกิจ พัฒนาตั้งแต่แอพพลิเคชั่นขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่
พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับขายสินค้าออนไลน์ (M-Commerce) และเกมส์บนมือถือ แทบเลต และคอมพิวเตอร์

Online Marketing บริการโฆษณาและตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์ กำหนดทิศทางกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สร้างการรับรู้ให้เข้าถึงแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างโอกาส
ในการซื้อสินค้าในอนาคต โดยการออกแบบโฆษณาสำหรับ Facebook, Google, instagram และ youtube
สร้างเนื้อหา Content Marketing, SEO, SEM วางแผน วิเคราะห์ กำหนดเป้าหมาย และรายงานสถิติ
ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่ท่านสามารถกำหนดได้

สอน Yii 2 : ใช้งาน assets ไฟล์ JS CSS และ fonts

สอน Yii 2 : ใช้งาน assets ไฟล์ JS CSS และ fonts หลาย ๆ บทความที่ผ่านมา เราได้ทำความเข้าใจการทำงานของ Yii2 โดยเน้นให้เข้าใจโครงสร้างการทำงานโดยรวม ในรูปแบบ Model (M)…

สอน Yii 2 : ติดต่อฐานข้อมูล MySQL และ Insert ข้อมูล

สอน Yii 2 : ติดต่อฐานข้อมูล MySQL และ Insert ข้อมูล การเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการ Query ข้อมูลสำหรับ Yii Framework ค่อนข้างจะสะดวกสบายครับ เราสามารถสืบทอด คุณสมบัติของคลาส ActiveRecord มาใช้งานได้ การสืบทอดคุณสมบัติคลาส…

สอน Yii 2 : ใช้งาน Model ร่วมกับ View และ Controller

สอน Yii 2 : ใช้งาน Model ร่วมกับ View และ Controller หน้าที่หลักของ models คือการจัดการกับชุดข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ จากนั้นก็รอรับคำสั่งให้จากส่วน controller เพื่อเริ่มทำงาน ทั้งการส่งข้อมูลจากการร้องขอและการบันทึกข้อมูล คำว่าข้อมูลในทีนี้หมายถึงชุดข้อมูลในรูปแบบต่าง…

สอน Yii 2 : เริ่มต้นสร้าง View และ Controller

สอน Yii 2 : เริ่มต้นสร้าง View และ Controller Yii เป็น PHP Framework ที่ค่อนข้างซับซ้อนครับ การทำงานในส่วนของ View ยังเต็มไปด้วย Syntax ของ ภาษาพีเอชพี ถึงแม้ว่าเราอาจจะเลือกที่จะไม่ใช้ก็ตาม…