สอน Yii 2 : ใช้งาน assets ไฟล์ JS CSS และ fonts

yii2-framework

สอน Yii 2 : ใช้งาน assets ไฟล์ JS CSS และ fonts หลาย ๆ บทความที่ผ่านมา เราได้ทำความเข้าใจการทำงานของ Yii2 โดยเน้นให้เข้าใจโครงสร้างการทำงานโดยรวม ในรูปแบบ Model (M) View (V) และ Controller (C) ซึ่งก็น่าจะพอเข้าใจและเขียนกันได้บ้างแล้วไช่ไหมครับ อีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์คือ “หน้าตา” และ “รูปร่าง” ของเว็บไซต์นั้นก็คือส่วนของการจัดการกับ assets file ทั้งหมด ทั้ง CSS, JS และ Fonts

อ่านเพิ่มเติม


สอน Yii 2 : ติดต่อฐานข้อมูล MySQL และ Insert ข้อมูล

yii2-framework

สอน Yii 2 : ติดต่อฐานข้อมูล MySQL และ Insert ข้อมูล การเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการ Query ข้อมูลสำหรับ Yii Framework ค่อนข้างจะสะดวกสบายครับ เราสามารถสืบทอด คุณสมบัติของคลาส ActiveRecord มาใช้งานได้ การสืบทอดคุณสมบัติคลาส ActiveRecord เป็นเสมือนการกำหนดให้ คลาสนั้นเป็น 1 table ในฐานข้อมูลและมีตัวแปรคือ column name ทั้งหมดใน table นั้น หลักการคล้าย ๆ กับการสร้าง

อ่านเพิ่มเติม


สอน Yii 2 : ใช้งาน Model ร่วมกับ View และ Controller

yii2-framework

สอน Yii 2 : ใช้งาน Model ร่วมกับ View และ Controller หน้าที่หลักของ models คือการจัดการกับชุดข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ จากนั้นก็รอรับคำสั่งให้จากส่วน controller เพื่อเริ่มทำงาน ทั้งการส่งข้อมูลจากการร้องขอและการบันทึกข้อมูล คำว่าข้อมูลในทีนี้หมายถึงชุดข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ข้อมูล เช่น xml ข้อมูลที่ถูกดึงขึ้นมาจากฐานข้อมูล และรวมไปถึงข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นที่โมเดลเอง

อ่านเพิ่มเติม


สอน Yii 2 : เริ่มต้นสร้าง View และ Controller

yii2-framework

สอน Yii 2 : เริ่มต้นสร้าง View และ Controller Yii เป็น PHP Framework ที่ค่อนข้างซับซ้อนครับ การทำงานในส่วนของ View ยังเต็มไปด้วย Syntax ของ ภาษาพีเอชพี ถึงแม้ว่าเราอาจจะเลือกที่จะไม่ใช้ก็ตาม แต่ถ้าจะใช้ Yii ให้ได้เต็มความสามารถ ก็จำเป็นต้องมี พื้นฐานภาษาพีเอชพีที่ดีพอสมควร และถ้าได้ทดลองใช้จนเข้าใจหลักการทำงานของ Yii แล้ว จะเข้าใจว่าไม่ได้ยากเลย

อ่านเพิ่มเติม


สอน Yii 2 : ดาวน์โหลด ติดตั้งและสร้างโปรเจค

yii2-framework

สอน Yii 2 Framework : ดาวน์โหลด ติดตั้งและสร้างโปรเจค Yii 2 Framework ย่อมาจากคำว่า “Yes It Is” เป็นอีกหนึ่ง PHP MVC Framework ที่ได้รับความนิยม ไม่แพ้ Codeiginter Framework และ Laravel Framework การศึกษาการใช้งาน MVC Framework สมัยใหม่

อ่านเพิ่มเติม