บทความ Single Sign On

รวมบทความการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ SSO ( Signle Sign On ) วิธีใช้การเข้าระบบด้วยแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น

SSO ( Single Sign On ) ความหมายคือการใช้ข้อมูลเดียวกันกับแพลตฟอร์มใด แพลตฟอร์มหนึ่งในการลงทะเบียนใช้งานกับอีกระบบหนึ่ง ตัวอย่างเช่นการใช้ Apple ID ในการเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก เข้าใช้งานซอฟต์แวร์อื่น

– วิธีทำ การเข้าสู่ระบบด้วย Facebook
– วิธีทำ การเข้าสู่ระบบด้วย Google
– วิธีทำ การเข้าสู่ระบบด้วย Twitter
– วิธีทำ การเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID,
– วิธีทำ การเข้าสู่ระบบด้วย Line ID