ทำใบแจ้งหนี้ QR Payment ชำระเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์

INVOICE หรือ ทำใบแจ้งหนี้ คือ เอกสารทางการค้า ที่ลงเวลา รายการสินค้าหรือบริการ ระบุเงื่อนไขข้อตกลง ช่องทางการชำระเงิน เป็นเอกสารที่ผู้ขายออกให้กับผู้ซื้อ สำหรับแจ้งยอดการชำระเงิน

ใบแจ้งหนี้ สมัยใหม่ มีการแนบรหัส คิว อาร์ หรือ QR Code Payment เพื่อให้ผู้ซื้อมีช่องทางในการชำระเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยการใช้ Mobile Application ของธนาคารที่รองรับการชำระเงินผ่านระบบ QR Payment สแกน QR Code ที่ระบุยอดเงินที่ต้องชำระ และผูกกับบัญชีพร้อมเพย์บนใบแจ้งหนี้

วิธีทำใบแจ้งหนี้ ( Invoice ) แบบที่มี QR Payment ในเอกสาร

  • ไปที่เมนู บัญชีผู้ใช้งาน -> ตั้งค่าทั่วไป -> ระบุรหัสบัญชีพร้อมเพย์ และ ติ๊กถูกที่ ‘แสดงการชำระเงินด้วย QR Payment อัตโนมัติ’
  • กดบันทึกข้อมูลในขั้นตอนที่ 2 และไปที่หน้าสร้างเอกสาร ระบบ QR Payment จะ Generate QR Code ระบุยอดเงิน ที่ต้องชำระเงิน ตามรายการราคาสินค้าให้อัตโนมัติ
ตัวอย่างเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ( Invoice ) ที่มีระบบ QR Payment

กรณีที่เรามี รูปแบบใบแจ้งหนี้ หรือ Template ใบแจ้งหนี้เป็นของบริษัทเองอยู่แล้ว แต่ต้องการเพิ่มระบบชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ ด้วย QR Payment เราสามารถ ไปที่เว็บไซต์ ทำ QR Payment พร้อมเพย์ เพื่อ Generate QR Payment และนำมาติดกำกับไปกับเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ก็ได้เหมือนกันครับ แต่อาจจะยุ่งยากกว่า ตรงที่ต้องทำทุกครั้งที่ออกเอกสาร เพราะมียอดชำระที่แตกต่างกัน

สำหรับการใช้งานโปรแกรม ivomaker โปรแกรมสำหรับทำเอกสารใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ สามารถศึกษาการใช้งานได้ที่ วิธีทำเอกสารด้วยโปรแกรม ivomaker

By codebee

- Programmer & Writer