Tag: การทำ mockup

วิธีทำ mockup, wireframe ด้วย balsamiq mockup 3

วิธีทำ mockup, wireframe ด้วย balsamiq mockup 3 หลาย ๆ คนยังทำ mockup หรือ wireframe สำหรับวางโครงสร้างเว็บหรือแอพลิเคชั่น สำหรับนำเสนอลูกค้า ด้วย photoshop ซึ่งทำให้เสียเวลาในการทำงานมากเกินไปโดยไช่เหตุ และยังแก้ไขได้ลำบากอีกต่างหาก

ทำ Wireframe แนะนำโปรแกรมทำ Wireframe และ Mockup

ทำ Wireframe แนะนำโปรแกรมทำ Wireframe และ Mockup ในขั้นตอนของการพัฒนา หลังจากขั้นตอนการค้นหาและรวบความข้อมูล การเสนอไอเดียกับลูกค้า รวมไปถึงการเก็บ requirement จากลูกค้าเสร็จแล้ว ขึ้นต่อไปคือ การสรุปรวมไอเดียต่าง ๆ จากการพูดคุยกันในทีมและกับลูกค้าให้กลายเป็น Wireframe หรือ Mockup การทำ…