ใช้งาน OneSignal ส่ง Push Notification

ใช้งาน OneSignal ส่ง Push Notification Push Notification คือรูปแบบการส่งข้อความแบบ Remote Message ไปที่โมบายแอพพลิเคชั่นที่ถูกติดตั้งไว้ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือ ซึ่งตัวข้อความสามารถทำได้หลาย platform ทั้ง iOS, Android หรือ Window Phone รูปแบบการส่งข้อความแบบนี้ เป็นจุดเด่น มีประโยชน์และมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เหมาะที่จะนำไปใช้กับทุก ๆ ประเภทแอพพลิเคชั่น

อ่านเพิ่มเติม