การติดตั้ง google adword conversion tracking

ทำโฆษณาออนไลน์

การติดตั้ง google adword conversion tracking Conversion tag จะช่วยให้เรารู้ว่างบประมาณในการทำโฆษณาของเราที่เสียไปคุ้มค่าแค่ไหน เราสามารถใช้ประโยชน์หลักจาก google conversion tracking ได้ดังนี้ครับ

อ่านเพิ่มเติม