สอน codeigniter วิธีใช้งาน session ใน Codeigniter

php-codeigniter-framework

สอน codeigniter วิธีใช้งาน session ใน Codeigniter Session หรือ เว็บเซสชั่น (Web Session) คือตัวแปรที่ไคลเอนต์ (Client) สร้างขึ้นมาเมื่อเปิดเว็บบราวเซอร์ ไฟล์ session จะถูกเก็บไว้ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยที่เราสามารถกำหนด path สำหรับเก็บไฟล์ได้เอง สำหรับ ci เราสามารถระบุ session path ได้ที่ไฟล์ application/config/config.php ที่ตัวแปร sess_save_path ซึ่ง session path จะไม่ไช่ url ของเว็บ แต่จะต้องเป็น Absolute Hosting Path

อ่านเพิ่มเติม