ทำเว็บด้วย framework

ข้อแตกต่างระหว่าง Codeigniter 4 vs Codeigniter 3 และพื้นฐานการใช้งาน

เกริ่นก่อนว่า Codeigniter เป็น PHP MVC Framework ตัวแรก ๆ ที่เกิดขึ้นและเป็นเฟรมเวิร์คหลักในการพัฒนาเว็บไซต์ ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก Codeigniter เวอร์ชั่นแรกที่เปิดให้ใช้งาน เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2006 และเวอร์ชั่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือ เวอร์ชั่น 3 เปิดให้ใช้งานเมื่อปี 2015 หรือเมื่อ…

วิธีใช้งาน core เพิ่มคุณสมบัติให้ codeigniter

วิธีใช้งาน core ใน codeigniter เพิ่มคุณสมบัติระบบหลัก สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย framework ไม่ว่าจะใช้เฟรมเวิร์คอะไรบนโลกนี้ โดยพื้นฐานแล้วก็เพื่อกำหนดมาตรฐาน การทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์คือการ แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดได้โดยง่าย