Tag: ทำเว็บไซต์

สอน Yii 2 : ใช้งาน assets ไฟล์ JS CSS และ fonts

สอน Yii 2 : ใช้งาน assets ไฟล์ JS CSS และ fonts หลาย ๆ บทความที่ผ่านมา เราได้ทำความเข้าใจการทำงานของ Yii2 โดยเน้นให้เข้าใจโครงสร้างการทำงานโดยรวม ในรูปแบบ Model (M)…

สอน Yii 2 : ติดต่อฐานข้อมูล MySQL และ Insert ข้อมูล

สอน Yii 2 : ติดต่อฐานข้อมูล MySQL และ Insert ข้อมูล การเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการ Query ข้อมูลสำหรับ Yii Framework ค่อนข้างจะสะดวกสบายครับ เราสามารถสืบทอด คุณสมบัติของคลาส ActiveRecord มาใช้งานได้ การสืบทอดคุณสมบัติคลาส…

สอน Yii 2 : ใช้งาน Model ร่วมกับ View และ Controller

สอน Yii 2 : ใช้งาน Model ร่วมกับ View และ Controller หน้าที่หลักของ models คือการจัดการกับชุดข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ จากนั้นก็รอรับคำสั่งให้จากส่วน controller เพื่อเริ่มทำงาน ทั้งการส่งข้อมูลจากการร้องขอและการบันทึกข้อมูล คำว่าข้อมูลในทีนี้หมายถึงชุดข้อมูลในรูปแบบต่าง…

สอน Yii 2 : เริ่มต้นสร้าง View และ Controller

สอน Yii 2 : เริ่มต้นสร้าง View และ Controller Yii เป็น PHP Framework ที่ค่อนข้างซับซ้อนครับ การทำงานในส่วนของ View ยังเต็มไปด้วย Syntax ของ ภาษาพีเอชพี ถึงแม้ว่าเราอาจจะเลือกที่จะไม่ใช้ก็ตาม…

สอน Laravel 5 : ใช้งาน Controller ร่วมกับ Router

สอน Laravel : ใช้งาน Controller ร่วมกับ Router โดยทั่วไปแล้ว Controller คือหัวใจหลักของการทำงานใน PHP MVC Framework เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เชื่อมโยง ข้อมูลระหว่าง view และ model เป็นส่วนของการประมวลผลข้อมูล เช่น…

สอน Laravel 5 : สร้าง html form ส่งข้อมูลแบบ POST

สอน Laravel 5 : สร้าง html form ส่งข้อมูลแบบ POST การสร้างแบบฟอร์มเพื่อรับข้อมูลแบบ POST จากผู้ใช้งานเว็บไซต์ และส่งข้อมูลนั้นไปยังส่วนของการบันทึกข้อมูล หรือส่วนของ controller สำหรับใน Laravel framework มีขั้นตอนที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมาก เราสามารถ…

สอน Laravel 5 : การใช้งานไฟล์ assets ต่าง ๆ ใน View

สอน Laravel 5 : การใช้งานไฟล์ assets ต่าง ๆ ใน View จากบทความที่แล้ว เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Router ใน Laravel ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญมาก ๆ สำหรับนักพัฒนา ที่ต้องการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Laravel…

สอน Laravel 5 : กำหนดเส้นทางเว็บไซต์ด้วย Router

สอน Laravel 5 ตอน : กำหนดเส้นทางเว็บไซต์ด้วย Router Router เป็นส่วนที่มีไว้เพื่อกำหนดเส้นทางการทำงานของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่นเมื่อมีคนเข้าชมเว็บไซต์ หน้าแรกที่เรา ต้องการให้แสดงต่อผู้ใช้ผ่านเบราว์เซอร์คือหน้าไหน และเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในหน้าเว็บไซต์เช่นการคลิ๊กปุ่มสั่งซื้อ

HTML5 Canvas เซฟรูปจากแคนวาสด้วย jQuery Ajax และ PHP

HTML5 Canvas เซฟรูปจากแคนวาสด้วย jQuery Ajax และ PHP ตัวอย่าง HTML5 Canvas เซฟรูป การเขียนโปรแกรมด้วย Javascript บนแคนวาส Canvas เป็นความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่ติดมากับ HTML5 ทำให้เราสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นและเกมส์ได้ง่ายขึ้น การบันทึกรูปภาพหน้าจอหรือการ Screen…