Tag: ทำเอกสารออนไลน์

[INVOICE] ทำใบแจ้งหนี้ QR Payment ชำระเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์

INVOICE หรือ ทำใบแจ้งหนี้ คือ เอกสารทางการค้า ที่ลงเวลา รายการสินค้าหรือบริการ ระบุเงื่อนไขข้อตกลง ช่องทางการชำระเงิน เป็นเอกสารที่ผู้ขายออกให้กับผู้ซื้อ สำหรับแจ้งยอดการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ สมัยใหม่ มีการแนบรหัส คิว อาร์ หรือ QR Code Payment…

ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน พร้อมวิธีทำอย่างละเอียด

ใบเสร็จรับเงิน หรือ Receipt คือ เอกสารที่ผู้รับเงิน ( ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ) จะต้องออกให้กับผู้ชำระเงิน ( ลูกค้าหรือผู้ซื้อสินค้า ) เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้มีการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยองค์ประกอบภายในใบเสร็จรับเงินนั้น จะต้องประกอบไปด้วย ข้อมูลผู้รับเงิน และ ผู้ชำระเงิน อย่างละเอียด พร้อมทั้งระบุ…

แนะนำโปรแกรม ivomeker ทำใบเสนอราคา ใบแจ้งนี้ ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี แบบออนไลน์

ivomeker.com โปรแกรมสร้างเอกสารออนไลน์ ใช้งานง่าย มีหลาย Template รองรับหลายประเภทธุรกิจ สามารถทดสอบสร้างใบเสนอราคาแบบออนไลน์ได้ฟรี ที่เว็บไซต์ www.ivomaker.com สร้างใบเสนอราคา ( QUOTATION ) สร้างใบแจ้งหนี้ ( INVOICE ) สร้างใบเสร็จรับเงิน ( RECEIPT…