วิธีคํานวณเปอร์เซ็นต์ ในชีวิตประจำวันและเขียนโปรแกรม

วิธีคํานวณเปอร์เซ็นต์

วิธีคํานวณเปอร์เซ็นต์ ในชีวิตประจำวันและเขียนโปรแกรม การคํานวณตัวเลขให้เป็นเปอร์เซ็นต์ (%) หรือการเปลี่ยนจากค่าเปอร์เซ็นต์ให้เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม เป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานที่เราได้มีโอกาสใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุด ทั้งคนทั่วไป พ่อค่าแม่ค้า และถ้ายิ่งมีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์ การคำนวณเปอร์เซ็นต์มักจะมีสอดแทรกอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของการเขียนโปรแกรมเสมอ ๆ และในความเป็นจริงแล้วการคิดตัวเลขออก

อ่านเพิ่มเติม