html5 Canvas วิธีทำ Animation จาก Sprite Sheet

html5 canvas animation

html5 Canvas วิธีทำ Animation จาก Sprite Sheet html5 Canvas วิธีทำ Animation จาก Sprite Sheet ( Frame by frame ) Sprite Sheet หมายถึงรูปแผ่นใหญ่ที่ภายในจะเก็บรูปย่อย ๆ ไว้อีกหลายรูป แล้วค่อยนำมาตัดแบ่งใช้งานเฉพาะส่วนที่จำเป็นต้องแสดงผลเท่านั้น ตัวอย่างเช่นในรูปขนาด 1024×1024 pixel อาจจะมีทั้งรูปต้นไม้ คน ไอเทมต่าง ๆ ในเกมส์ เมื่อต้องการแสดงผลต้นไม้ ก็ไปครอปเอาเฉพาะต้นไม้เท่านั้นมาแสดง เป็นการโหลดรูปแผ่นใหญ่เพียงครั้งเดียว แต่สามารถนำไปใช้ได้กับหลาย ๆ ส่วนของงาน

อ่านเพิ่มเติม