สอน codeigniter ทำ url ให้สั้นและสวยด้วย _remap

php-codeigniter-framework

สอน codeigniter ทำ url ให้สั้นและสวยด้วย _remap สอน codeigniter ทำ url ให้สั้นและสวยด้วย _remap จุดประสงค์หลักของการทำ Remapping Method Calls หรือการเรียกใช้งานฟังก์ชั่น _remap ใน codeigniter framework ก็เพื่อการนำเอา uri segment ตัวที่ 2 ที่ต่อจากชื่อของ controller นั้น ๆ ไปเปรียบเทียบกับ

อ่านเพิ่มเติม


สอน Yii 2 : ใช้งาน assets ไฟล์ JS CSS และ fonts

yii2-framework

สอน Yii 2 : ใช้งาน assets ไฟล์ JS CSS และ fonts หลาย ๆ บทความที่ผ่านมา เราได้ทำความเข้าใจการทำงานของ Yii2 โดยเน้นให้เข้าใจโครงสร้างการทำงานโดยรวม ในรูปแบบ Model (M) View (V) และ Controller (C) ซึ่งก็น่าจะพอเข้าใจและเขียนกันได้บ้างแล้วไช่ไหมครับ อีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์คือ “หน้าตา” และ “รูปร่าง” ของเว็บไซต์นั้นก็คือส่วนของการจัดการกับ assets file ทั้งหมด ทั้ง CSS, JS และ Fonts

อ่านเพิ่มเติม


สอน Yii 2 : ติดต่อฐานข้อมูล MySQL และ Insert ข้อมูล

yii2-framework

สอน Yii 2 : ติดต่อฐานข้อมูล MySQL และ Insert ข้อมูล การเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการ Query ข้อมูลสำหรับ Yii Framework ค่อนข้างจะสะดวกสบายครับ เราสามารถสืบทอด คุณสมบัติของคลาส ActiveRecord มาใช้งานได้ การสืบทอดคุณสมบัติคลาส ActiveRecord เป็นเสมือนการกำหนดให้ คลาสนั้นเป็น 1 table ในฐานข้อมูลและมีตัวแปรคือ column name ทั้งหมดใน table นั้น หลักการคล้าย ๆ กับการสร้าง

อ่านเพิ่มเติม


สอน Yii 2 : เริ่มต้นสร้าง View และ Controller

yii2-framework

สอน Yii 2 : เริ่มต้นสร้าง View และ Controller Yii เป็น PHP Framework ที่ค่อนข้างซับซ้อนครับ การทำงานในส่วนของ View ยังเต็มไปด้วย Syntax ของ ภาษาพีเอชพี ถึงแม้ว่าเราอาจจะเลือกที่จะไม่ใช้ก็ตาม แต่ถ้าจะใช้ Yii ให้ได้เต็มความสามารถ ก็จำเป็นต้องมี พื้นฐานภาษาพีเอชพีที่ดีพอสมควร และถ้าได้ทดลองใช้จนเข้าใจหลักการทำงานของ Yii แล้ว จะเข้าใจว่าไม่ได้ยากเลย

อ่านเพิ่มเติม


สอน Laravel 5 : ใช้งาน Controller ร่วมกับ Router

สอน-laravel-framework

สอน Laravel : ใช้งาน Controller ร่วมกับ Router โดยทั่วไปแล้ว Controller คือหัวใจหลักของการทำงานใน PHP MVC Framework เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เชื่อมโยง ข้อมูลระหว่าง view และ model เป็นส่วนของการประมวลผลข้อมูล เช่น ส่งอีเมล สร้างก้อนข้อมูลส่งไปให้ view แสดงผล สั่งบันทึกลงฐานข้อมูล บันทึกไฟล์ภาพลงบนเซิฟเวอร์ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม


สอน Laravel 5 : สร้าง html form ส่งข้อมูลแบบ POST

สอน-laravel-framework

สอน Laravel 5 : สร้าง html form ส่งข้อมูลแบบ POST การสร้างแบบฟอร์มเพื่อรับข้อมูลแบบ POST จากผู้ใช้งานเว็บไซต์ และส่งข้อมูลนั้นไปยังส่วนของการบันทึกข้อมูล หรือส่วนของ controller สำหรับใน Laravel framework มีขั้นตอนที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมาก เราสามารถ ทำได้ด้วยการสร้าง html form แบบทั่วไปและชี้ action ไปที่ controller method นั้น ๆ ผ่านการ กำหนดที่ router ได้เลย

อ่านเพิ่มเติม