Tag: สอน Laravel

สอน Laravel 5 : ทำเว็บไซต์ 2 ภาษาง่าย ๆ กับ Laravel

สอน Laravel 5 : ทำเว็บไซต์ 2 ภาษาง่าย ๆ กับ Laravel หลักการทำเว็บไซต์ 2 ภาษาหรือมากกว่า 2 ภาษา ใน Laravel 5 โดยโครงสร้างการทำงานแล้วไม่ได้ต่างจาก Codeigniter…

สอน Laravel 5 : สร้าง html form ส่งข้อมูลแบบ POST

สอน Laravel 5 : สร้าง html form ส่งข้อมูลแบบ POST การสร้างแบบฟอร์มเพื่อรับข้อมูลแบบ POST จากผู้ใช้งานเว็บไซต์ และส่งข้อมูลนั้นไปยังส่วนของการบันทึกข้อมูล หรือส่วนของ controller สำหรับใน Laravel framework มีขั้นตอนที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมาก เราสามารถ…

สอน Laravel 5 : การใช้งานไฟล์ assets ต่าง ๆ ใน View

สอน Laravel 5 : การใช้งานไฟล์ assets ต่าง ๆ ใน View จากบทความที่แล้ว เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Router ใน Laravel ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญมาก ๆ สำหรับนักพัฒนา ที่ต้องการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Laravel…

สอน Laravel 5 : กำหนดเส้นทางเว็บไซต์ด้วย Router

สอน Laravel 5 ตอน : กำหนดเส้นทางเว็บไซต์ด้วย Router Router เป็นส่วนที่มีไว้เพื่อกำหนดเส้นทางการทำงานของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่นเมื่อมีคนเข้าชมเว็บไซต์ หน้าแรกที่เรา ต้องการให้แสดงต่อผู้ใช้ผ่านเบราว์เซอร์คือหน้าไหน และเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในหน้าเว็บไซต์เช่นการคลิ๊กปุ่มสั่งซื้อ