Tag: สอน trello

วิธีใช้ trello โปรแกรมบริหารจัดการงานของดีและฟรี

วิธีใช้ trello โปรแกรมบริหารจัดการงานของดีและฟรี วิธีใช้ trello โปรแกรมบริหารจัดการงานของดีและฟรี trello คือ collaboration software ไว้สำหรับบริหารจัดการ การทำงานร่วมกันระหว่าง ทีมพัฒนาและลูกค้า หรือทุก ๆ แผนกที่มีส่วนในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของงานและ process การทำงาน ที่สำคัญ trello…