เขียนแอพด้วย ionic framework : ตอน 3 สร้าง ionic project

เขียนแอพด้วย ionic framework : ตอน 3 สร้าง ionic project 1. ทดลองสร้าง ionic project กันครับ สร้าง folder มาครับ ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ ผมตั้งชื่อว่า ionic – คลิกขวาที่โฟลเด้อ ionic ไปที่ services->New Terminal at Folder – พิมพ์คำสั่ง

อ่านเพิ่มเติม


เขียนแอพด้วย ionic framework : ตอน 2 ติดตั้ง cordova และ ionic framework

เขียนแอพด้วย ionic framework : ตอน 2 ติดตั้ง cordova และ ionic framework 1. ดูคำสั่งการติดตั้ง ionic framework ได้ที่เว็บหลักของเขาได้เลยครับ http://ionicframework.com พิมพ์คำสั่ง

คือติดตั้งพร้อมกันทั้ง ionic และ cordova ถ้ากลัวโหลดนาน เนตไม่ดี ก็แยกติดตั้งทีละอย่างก็ได้ครับ

เนื่องจากการติดตั้ง ionic framework และ cordova ต้องการการเข้าถึงในระดับ superuser เราเลยต้องใช้คำสั่ง sudo นำหน้าด้วยนะครับ su do = super user do ตามรูปคือ ผมใส่รหัสผิดครั้งแรกครับมันเลยขึ้น sorry, try again ไม่ต้องสนใจ ก็ใส่ใหม่ให้ถูกไปครับ เสร็จแล้วก็รอ ๆ มันโหลดข้อมูลครับ ใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมคร […]

อ่านเพิ่มเติม


เขียนแอพด้วย ionic framework : ตอน 1 ติดตั้ง Node.js

เขียนแอพด้วย ionic framework : ตอน 1 ติดตั้ง Node.js 1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง npm ( node package manager ) ที่เว็บ https://nodejs.org เลือกตัวติดตั้งให้ตรงกับ os ที่เราใช้ ในทีนี้ผมใช้ osx

อ่านเพิ่มเติม