Tag: โครงร่างเว็บ

วิธีทำ mockup, wireframe ด้วย balsamiq mockup 3

วิธีทำ mockup, wireframe ด้วย balsamiq mockup 3 หลาย ๆ คนยังทำ mockup หรือ wireframe สำหรับวางโครงสร้างเว็บหรือแอพลิเคชั่น สำหรับนำเสนอลูกค้า ด้วย photoshop ซึ่งทำให้เสียเวลาในการทำงานมากเกินไปโดยไช่เหตุ และยังแก้ไขได้ลำบากอีกต่างหาก